Logga in

Lektion 14: Vad har vi lärt oss?

Mål för lektionen

 • Knyta ihop lektionsserien.
 • Sammanfatta MVPs budskap.
 • Eleverna får utvärdera MVP-arbetet.

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Utskrivna utvärderingsformulär (se bilaga ned på sidan)
 • Utskrivna MVP-diplom (se bilaga ned på sidan)
 • Loggböcker

Lokalbehov

Lektion 14 kräver ett stort grupprum. Eftersom deltagarna ska skriva en del denna lektion kan det vara bra att möblera i grupper om fyra med bord. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Film

Observera att filmerna ”Hur ingriper du? och ”How to start a movement” endast går att sätta igång i ”Projektorvyn” när ni startat lektionen. När ni förbereder lektionen kan ni titta på filmerna längst ned här i lektionsöversikten.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen, som handlade om kränkningar på nätet. Påminn om hur vi alla är åskådare både online och offline, och att vi kan ha en viktig roll både i att ingripa och stötta den som blir utsatt.

Berätta för deltagarna att dagens lektion är den sista MVP-lektionen. Därför kommer ni idag prata om vad ni lärt er under dessa tillfällen och utvärdera hur det varit i MVP. Dagens lektion börjar med en film om olika former av våld som kan ske i vår vardag.

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn också om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata. Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan som delades ut på första lektionen (en förkortad version kommer upp i presentationen i slutet av varje lektion). Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var den finns. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar.

>

2. Vad ser du för våld? (15 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får reflektera kring vad våld kan vara, en sista gång.

Berätta att filmen ni ska titta på innehåller olika situationer av våld som kan hända dagligen runt omkring oss. Några händelser passerar bara och andra reagerar en på.

Uppmuntra deltagarna att skriva ner alla våldshändelser de ser medan de tittar på filmen. Ställ frågan:

 • Vilka olika former av våld förekommer i filmen? Tänk in hela våldspyramiden.

Diskutera sedan våldet i filmen i helgrupp och skriv upp deltagarnas svar på tavlan.

Avsluta samtalet med att poängtera att lektionsserien (förmodligen) har bidragit till att deltagarna lärt sig mer om vad våld är och kan vara, vilket också gör att en blir bättre på att se olika former av våld i sin vardag. Det kan till exempel vara beteenden som en kanske inte reagerade på tidigare. Just det har varit ett utav målen med MVP-lektionerna.

>

3. En tillbakablick (20 min)

Mål med momentet

 • Repetera vad lektionerna har handlat om.
 • Påminna deltagarna om att vi alla kan göra skillnad!

Berätta att ni nu ska försöka sammanfatta allt som ni gjort tillsammans under MVP-lektionerna och att ni behöver deltagarnas hjälp. Dela in eleverna i lämpliga smågrupper och låt de diskutera:

 • Vad är det vi har pratat om i 13 lektioner?
 • Vad har varit vårt budskap till er?

Spegla och bekräfta allas tankar i helgrupp. Gå vidare med er egen sammanfattning för att säkerställa att ni fångar upp det viktiga i MVPs budskap. OSB! Var noga med att bekräfta eleverna i det de redan nämnt i er sammanfattning.

Sammanfattning:

 • Alla vi här inne har en relation till våld! Antingen har vi själva blivit utsatta, eller så har vi sett någon bli utsatt eller hört om någon som har blivit det. Kanske en vän, släkting eller någon på skolan. Våld är en del av vår vardag.
 • Det finns många olika former av våld. Under lektionerna har vi fokuserat på psykiskt/verbalt, fysiskt, sexualiserat och rasistiskt våld.
 • Det normaliserade eller vanliga våldet utgör basen i våldspyramiden. Det kan vara sexistiska, rasistiska och homofoba kommentarer, kränkningar och trakasserier.
 • Det normaliserade våldet hänger ihop med grövre våld. Det innebär att om vi accepterar och inte ingriper mot våldet i basen av pyramiden, så bidrar vi till en miljö som också stödjer grövre former våld. som till exempel våldtäkt, misshandel eller hatbrott.
 • Vi har också pratat om skadliga normer som bidrar till våld. Till exempel stereotypa normer kring kön, sexualitet och svenskhet.
 • Som åskådare kan vi utmana dessa normer och stötta varandra i att vara dom vi vill och är.
 • Att vara en aktiv åskådare handlar om att våga göra något för att förändra ett våldsamt beteende.
 • Det är aldrig försent att gör något! En kan ingripa före, under och efter att något kränkande har hänt.
 • Med det sagt behöver vi alla våga vara lite obekväma och förstöra stämningen ibland. Genom att säga ifrån även till våra kompisar och bryta den farliga tystnadskulturen.
 • Kom ihåg att du som åskådare är viktig för att skapa förändring! Vi kan alla göra skillnad i vår vardag genom att respektera varandra och agera om någon blir kränkt.

Kolla av med gruppen om de håller med om sammanfattningen.

>

4. Utvärdera MVP (10 min)

Mål med momentet

 • Eleverna får dela sina tankar och erfarenheter kring hur det varit att delta under MVP-lektionerna.

Berätta att det nu är dags för deltagarna att utvärdera hur arbetet med MVP-lektionerna har varit. Förmedla att deras åsikt är viktig! Dels för att ni som ledare ska kunna göra lektionerna ännu bättre i framtiden, dels för att ni som ledare kan vidarebefordra eventuell feedback på innehållet av lektionsserien.

Var tydlig med att utvärderingen är anonym och att en inte behöver skriva sitt namn (om en inte vill). Dela ut utvärderingsformulär (se bilaga) till samtliga deltagare och ge de 5-10 minuter för att skriva. Samla sedan in dem.

>

5. Diplom och avslut! (10 min)

Gå vidare med en diplomutdelning! Gör diplomutdelningen på valfritt sätt. Till exempel som en ceremoni genom att läsa varje persons namn och dela ut eller mer anonymt genom att enbart dela ut dem efter utvärderingen.

Avrunda lektionen genom att berätta att deltagarna inte är ensamma om att ha tagit del av MVP:s lektionsserie. Tusentals unga i Sverige har tränat på att ingripa med hjälp av MVP.

Det är inte bara ungdomar i Sverige som har övat sig på att ingripa. Det finns en hel folkrörelse med unga runt om i Skottland och USA som också har arbetat med MVP.

Vi börjar bli så många att vi kan skapa förändring på riktigt!

Berätta att lektionsserien nu är slut, och att ni som allra sista moment ska se en film som handlar om hur en kan skapa en rörelse som engagerar andra.

Tack och hej!

>


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.