Logga in

Lektion 6: Genuspoliser

Mål för lektionen

 • Synliggöra stereotypa normer kring genus.
 • Deltagarna får träna på hur en kan stödja varandra att vara som en vill.
 • Att öka deltagarnas motivation att bryta mot stereotypa könsnormer.

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Utskrivna scenariolappar (se bilaga längst ner på sidan)
 • Loggbok

Lokalbehov

Lektion 6 kräver ett stort grupprum plus ett grupprum för scenarioövningen. Börja i helgrupp. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp. Andra halvan av lektionen, scenarioövningen, genomförs i halvgrupp.

För att läsa mer om att jobba könsseparatistiskt eller inte, se lektion 4.

 

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen. Påminn om hur normer går att förändra, framför allt de som begränsar hur vi vill vara och leva våra liv. Men för att det ska gå behöver vi hjälpas åt och stödja varandra snarare än att agera ”genuspoliser”.

Fokus i lektionen är att reflektera ännu mer kring vilka oskrivna regler/normer det finns kring att uppfattas som tjej eller kille. Berätta att även dagens lektion kommer handla om basen i pyramiden. Poängen är att fördjupa sig i varför så många killar blir utsatta för våld men även använder våld i större utsträckning än tjejer och transpersoner.

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn också om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata. Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan som delades ut på första lektionen (en förkortad version kommer upp i presentationen i slutet av varje lektion). Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var den finns. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar.

>

2. "Holly Siz" (15 min)

Mål med momentet

 • Att få deltagarna att fundera på vilka normer kring kön som unga förväntas hantera i sin vardag.

Berätta att ni ska börja lektionen med att se en film om en kille som går på lågstadiet. Be dem titta och reflektera kring filmens budskap. Berätta att filmen följs upp med gruppdiskussioner.

Steg 1. Visa filmklippet!

Visa filmen Holly Siz.

Steg 2. Diskutera filmen

Be deltagarna reflektera kring filmens budskap, ta stöd av frågorna nedan. Välj den metod som passar deltagarna bäst, tex bikupa eller grupper om fyra. Avsluta diskussionen med att deltagarna får dela sina tankar i helgrupp. Förmodligen hinner ni inte med alla frågor, så prioritera de frågor ni vill diskutera.

Frågor att diskutera

 • Varför skrattar klasskamraterna?
 • Varför blir föräldrarna kallade till skolan?
 • Varför kastar pappan pojkens leksak i golvet?
 • Varför blir mamman så arg på pappan?
 • Varför sätter pappan på sig klänning till slut?

Lyft fram något exempel som kan förklara mammans frustration, till exempel att pappan har tvingat barnet att sitta uppe hela natten: ”Du får gå ifrån matbordet när du ätit upp”. Pappan verkar vara den som sätter ramarna, vilket mamman protesterar mot men verkar inte ha en tydlig talan. Hon kan vara besviken över att pappan inte vill acceptera sonen som han är och låta honom få vara sig själv.

Koppla nu situationen till deltagarnas sammanhang. Ställ frågan:

 • Är det möjligt för en kille att ha klänning i er skola utan att bli retad?

Brygga över till nästa övning om normer genom att säga att killen i filmen bryter mot outtalade regler kring hur en kille ska klä sig och vilka leksaker han ska leka med. Dessa outtalade regler är något vi lär oss. De kan också kallas för normer. Ni ska nu göra en scenario-övning, och fundera över hur normer kan påverka oss i vardagliga situationer.

>

3. Namn på tid (10 min)

Obs! Övningen kräver yta!

Utgångsläget är att alla deltagare står i en stor ring i rummet, flytta undan eventuella möbler för att skapa plats.

Den som leder övningen tar ett steg in i ringen och säger namnet på en annan av deltagarna. Hen tar i sin tur ett steg in i ringen och säger namnet på en annan person. Den personen tar då ett kliv in i ringen och säger namnet på ytterligare en person. Fortsätt så tills alla personer finns i den inre ringen. När alla har klivit in ett steg bryter ni den inre ringen och tar plats i den yttre ringen igen.

Alla vet nu hur övningen går till. Utmaningen nu är att göra övningen en gång till så snabbt som möjligt. Ledaren börjar från början, tar ett steg in och säger ett namn.

>

4. Träna på att ingripa! (25 min)

Mål med momentet

 • Skapa dialog.
 • Deltagarna känner igen en problemsituation.
 • Deltagarna känner sig förberedda på att kunna gripa in.
 • Deltagarna känner igen olika reaktioner inför att gripa in.
 • Deltagarna får idéer om olika sätt att gripa in.

Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag. De ska få träna på hur en kan ingripa och i lugn och ro fundera kring situationer som kan vara svårtolkade.

Ni har två scenarion att välja mellan, ta det som passar er grupp bäst. Obs! Om inget av scenariona känns relevant – skriv om situationen så att den passar er grupp. Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel så bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.

Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen. De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och prata om olika ingripanden.

Obs! Scenario-övningar bör alltid genomföras i halvgrupp. Du kan läsa mer om att jobba könsseparatistiskt eller inte i lektionsbeskrivningen till lektion 4.

>

Träna på att ingripa: scenario 1 (Kim)

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariopapperen till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot. Be sedan någon annan att läsa upp Tankar som snurrar.

Kim

Du tittar på Instagram. Plötsligt får du ett meddelande. Kompisen skriver ”såg du Kim i helgen på festen. Hen va bara för mkt”. Pling igen: ”Precis, Kim är bara för mycket, kolla den här bilden”. Det kommer en bild där Kim sitter i knät på en person och asgarvar. Du kan inte se vem hen sitter i knät på. Pling igen: ”Kim verkar hänga med alla som vill”. Du känner Kim väl och du kan hålla med om att Kim gör vad som helst för att få uppmärksamhet och ibland blir det lite väl galna grejer, men Kim är sån. Plingandet fortsätter och dina vänner fortsätter att snacka skit om Kim och skitsnacket blir bara grövre och grövre.

Tankar som snurrar

Kim får skylla sig själv om det snackas. Det är inte mitt ansvar. Kim får säga ifrån själv … Men samtidigt borde andra skita i vad Kim gör för att få uppmärksamhet. En borde få vara som en vill. Var det om mig som folk spred rykten skulle jag vilja att mina vänner la sig i …

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

Obs! Om deltagarna svarar att de har könat Kim som tjej, tänk på följande: tjejers sätt att ta plats och kräva uppmärksamhet (speciellt ta kontakt med kille på ett mer utmanande sätt) kan uppfattas som ”för mycket, ”manhaftigt”, ”slampigt”, ”slynigt” osv. Fortfarande råder normer som förespråkar att tjejer ska vara lite tillbakadragna, inte ta så stor plats, inte höras osv. Dessa oskrivna regler kan påverka hur en tar plats i skolan, på fritiden och hemma.

Frågor att diskutera

 • Hur kommer det sig att Kims beteende kan orsaka såna kommentarer?
 • När ni hörde om Kim, vad tänkte ni att Kim hade för kön?
 • Hur kom det sig att ni könade som ni gjorde?
 • Spelar könet roll för hur snacket kan utvecklas?
 • Om Kim varit en kille, hade snacket blivit annorlunda då?
 • Hade Kim passerat som hetero eller inte?
 • Hur spelar nätet in i sådan här ryktesspridning?
 • Hur hänger detta samman med genuslådeövningen som vi gjorde på förra lektionen?
 • Hur kommer det sig att ingen säger till personen som började?

Steg 4. Diskutera hur en kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

Frågor att diskutera

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande och omsorg.

Be sedan deltagarna att jämföra sina lösningar med de alternativa lösningarna nedan. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa förslag

 1. Ingenting, Kim får klara sig själv
 2. Jag börjar skriva om något annat: ”Vad hade vi för läxa tills imorrn”.
 3. Jag pratar med Kim om att andra tycker att hen är ”för mycket”.
 4. Jag förmedlar i meddelandet att Kim vet vad Kim gör, vi har inget med det att göra.
 5. Uppmanar dem att sluta skriva, om de inte gör det visar jag för mina föräldrar, det är inte okej att snacka skit.
 6. Annat eget förslag.

Steg 5. Avslutning

Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

>

Träna på att ingripa: scenario 2 (Jargongen)

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariopapperen till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot. Be sedan någon annan att läsa upp Tankar som snurrar.

Jargongen

Du och dina klasskamrater hänger i korridoren, ni pratar och skrattar. Helt plötsligt så vänder sig en av vännerna till en av dina närmaste vänner och säger något taskigt som gör att din vän börjar gråta och går därifrån. De andra ropar efter hen: ”Men, va det där kan du väl inte börja grina för? Så där håller vi ju alltid på, det var ju bara ett skämt!” Du hör och ser detta, vad ska du göra?

Tankar som snurrar

Men va onödigt, men min vän var väl lite väl känslig … så där håller vi ju alltid på. Men helt uppenbart så tog hen åt sig. Men i för sig så har ju hen och jag pratat om detta med vår jargong. Hen är inte helt bekväm med den, så jag borde ha sagt nåt, men vad … Då blir det ju jag som råkar ut för det nästa gång. Ska jag följa efter min vän eller visa för hen att jag säger till de andra …

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

Frågor att diskutera

 • Varför blir det så lätt en viss jargong i ens kompisgäng?
 • Varför tar en sig rätten att vara taskig mot sina vänner?
 • Hur vet en att alla gillar jargongen? Hur har en tagit reda på det?
 • När ni tänkte på situationen, vilka kön fick de olika personerna?
 • Vad är det som kan försvåra för en att lägga sig i?

Steg 4. Diskutera hur en kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

Frågor att diskutera

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande och omsorg.

Be sedan deltagarna att jämföra sina lösningar med de alternativa lösningarna nedan. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa förslag

 1. Låter det vara, det brukar ordna sig nästa gång vi hänger.
 2. Går efter min vän och undrar varför hen blev så ledsen.
 3. Säger till klasskamraten som sa det taskiga att det inte var okej: ”Där gick du för långt”.
 4. Erbjuda min vän att vara med som stöd så kan hen få säga vad som hände och varför hen blev ledsen.
 5. Annat eget förslag

Steg 5. Avslutning

Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

>

5. Avslutande reflektioner (5 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Vad väcker dagens tema för tankar och känslor?

>

 • MVP, lektion 6. Genuspoliser

  Innehåll:

  1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)
  2. Holly siz (15 min)
  3. Namn på tid (10 min)
  4. Träna på att ingripa (25 min)
  5. Avslutande reflektioner (5 min)

  Mål för lektionen:

  • Synliggöra stereotypa normer kring genus.
  • Deltagarna får träna på hur en kan stödja varandra att vara som en vill.
  • Att öka deltagarnas motivation att bryta mot stereotypa könsnormer.

  Material:

  • Dator och projektor
  • Ljud och internetuppkoppling
  • Utskrivna scenariolappar (se bilaga under lektionsinstruktionen på webbplatsen)
  • Loggbok

  Lokalbehov:

  Lektion 6 kräver ett stort grupprum plus ett grupprum för scenarioövningen. Börja i helgrupp. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp. Andra halvan av lektionen, scenarioövningen, genomförs i halvgrupp.

  För att läsa mer om att jobba i hel- eller halvgrupp, se lektionsbeskrivningen på webbplatsen.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen.
  2. Påminn om hur normer går att förändra, framför allt de som begränsar hur vi vill vara och leva våra liv.
  3. Men för att det ska gå behöver vi hjälpas åt och stödja varandra snarare än att agera ”genuspoliser”.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen.
  2. Påminn om hur normer går att förändra, framför allt de som begränsar hur vi vill vara och leva våra liv.
  3. Men för att det ska gå behöver vi hjälpas åt och stödja varandra snarare än att agera ”genuspoliser”.

  Nästa slide:

  Vad ska vi göra idag?

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Vad ska vi göra idag?

  Nästa slide:

  Fokus på den här lektionen är att reflektera ännu mer kring vilka oskrivna regler/normer det finns kring att uppfattas som tjej eller kille.

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Fokus på den här lektionen är att reflektera ännu mer kring vilka oskrivna regler/normer det finns kring att uppfattas som tjej eller kille.

  Nästa slide:

  1. Berätta att även dagens lektion kommer handla om basen i pyramiden.
  2. Ni ska fördjupa er i varför så många killar blir utsatta för våld men även använder våld i större utsträckning än tjejer och transpersoner.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Berätta att även dagens lektion kommer handla om basen i pyramiden.
  2. Ni ska fördjupa er i varför så många killar blir utsatta för våld men även använder våld i större utsträckning än tjejer och transpersoner.

  Nästa slide:

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut på första lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut på första lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Att få deltagarna att fundera på vilka normer kring kön som unga förväntas hantera i sin vardag.
  1. Berätta att ni ska börja lektionen med att se en film om en kille som går på lågstadiet.
  2. Be dem titta och reflektera kring filmens budskap.
  3. Berätta att filmen följs upp med gruppdiskussioner.
  4. Visa filmen!
 • [2. ”Holly Siz”, 15 min]

  Mål med momentet:

  • Att få deltagarna att fundera på vilka normer kring kön som unga förväntas hantera i sin vardag.
  1. Berätta att ni ska börja lektionen med att se en film om en kille som går på lågstadiet.
  2. Be dem titta och reflektera kring filmens budskap.
  3. Berätta att filmen följs upp med gruppdiskussioner.
  4. Visa filmen!

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera kring filmens budskap, ta stöd av frågorna på sliden.
  2. Välj den metod som passar deltagarna bäst, tex bikupa eller grupper om fyra.
  3. Avsluta diskussionen med att deltagarna får dela sin tankar i helgrupp.
  4. Förmodligen hinner ni inte med alla frågor.
  5. Prioritera de frågor ni vill diskutera.
 • [2. ”Holly Siz”, 15 min]

  1. Be deltagarna reflektera kring filmens budskap, ta stöd av frågorna på sliden.
  2. Välj den metod som passar deltagarna bäst, tex bikupa eller grupper om fyra.
  3. Avsluta diskussionen med att deltagarna får dela sin tankar i helgrupp.
  4. Förmodligen hinner ni inte med alla frågor.
  5. Prioritera de frågor ni vill diskutera.

  Nästa slide:

  1. I nästa steg ska ni koppla situationen till deltagarnas situation.
  2. Ställ frågan: Är det möjligt för en kille att ha klänning i er skola utan att bli retad?
  3. Brygga över till nästa övning om normer genom att säga att killen i filmen bryter mot outtalade regler kring hur en kille ska klä sig och vilka leksaker han ska leka med.
 • [2. ”Holly Siz”, 15 min]

  1. I nästa steg ska ni koppla situationen till deltagarnas situation.
  2. Ställ frågan: Är det möjligt för en kille att ha klänning i er skola utan att bli retad?
  3. Brygga över till nästa övning om normer genom att säga att killen i filmen bryter mot outtalade regler kring hur en kille ska klä sig och vilka leksaker han ska leka med.
  4. Dessa outtalade regler lär vi oss, dessa regler kan också kallas för normer.

  Nästa slide:

  Namn på tid

  1. Utgångsläget är att alla deltagare står i en stor ring i rummet.
  2. Flytta undan eventuella möbler för att skapa plats.
  3. Den som leder övningen tar ett steg in i ringen och säger namnet på en annan av deltagarna.
  4. Hen tar i sin tur ett steg in i ringen och säger namnet på en annan person.
  5. Den personen tar då ett kliv in i ringen och säger namnet på ytterligare en person.
  6. Fortsätt så tills alla personer finns i den inre ringen.
  7. När alla har klivit in ett steg bryter ni den inre ringen och tar plats i den yttre ringen igen.
  8. Alla vet nu hur övningen går till. Utmaningen nu är att göra övningen en gång till så snabbt som möjligt.
  9. Ledaren börjar från början, tar ett steg in och säger ett namn.
 • [4. Energizer, 5 min]

  Namn på tid

  1. Utgångsläget är att alla deltagare står i en stor ring i rummet.
  2. Flytta undan eventuella möbler för att skapa plats.
  3. Den som leder övningen tar ett steg in i ringen och säger namnet på en annan av deltagarna.
  4. Hen tar i sin tur ett steg in i ringen och säger namnet på en annan person.
  5. Den personen tar då ett kliv in i ringen och säger namnet på ytterligare en person.
  6. Fortsätt så tills alla personer finns i den inre ringen.
  7. När alla har klivit in ett steg bryter ni den inre ringen och tar plats i den yttre ringen igen.
  8. Alla vet nu hur övningen går till. Utmaningen nu är att göra övningen en gång till så snabbt som möjligt.
  9. Ledaren börjar från början, tar ett steg in och säger ett namn.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Skapa dialog.
  • Deltagarna känner igen en problemsituation.
  • Deltagarna känner sig förberedda på att kunna gripa in.
  • Deltagarna känner igen olika reaktioner inför att gripa in.
  • Deltagarna får idéer om olika sätt att gripa in.
  1. Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag.
  2. De ska få träna på hur en kan ingripa.
  3. De ska få möjlighet att i lugn och ro tänka kring situationer som kan vara svårtolkade.
  4. Ni har två scenarier att välja mellan – ta det som passar er grupp bäst.
  5. OBS! Om inget av scenarierna känns relevant – skriv om situationen så att den passar er grupp.
  6. Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel så bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.
  7. Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen.
  8. De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och prata om olika ingripanden.
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  Mål med momentet:

  • Skapa dialog.
  • Deltagarna känner igen en problemsituation.
  • Deltagarna känner sig förberedda på att kunna gripa in.
  • Deltagarna känner igen olika reaktioner inför att gripa in.
  • Deltagarna får idéer om olika sätt att gripa in.
  1. Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag.
  2. De ska få träna på hur en kan ingripa.
  3. De ska få möjlighet att i lugn och ro tänka kring situationer som kan vara svårtolkade.
  4. Ni har två scenarier att välja mellan – ta det som passar er grupp bäst.
  5. OBS! Om inget av scenarierna känns relevant – skriv om situationen så att den passar er grupp.
  6. Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel så bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.
  7. Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen.
  8. De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och prata om olika ingripanden.

  Nästa slide:

  1. Dela ut scenariopapperen till deltagarna.
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Dela ut scenariopapperen till deltagarna.

  Nästa slide:

  Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Du tittar på Instagram. Plötsligt får du ett meddelande. Kompisen skriver ”såg du Kim i helgen på festen. Hen va bara för mkt”. Pling igen: ”Precis, Kim är bara för mycket, kolla den här bilden”. Det kommer en bild där Kim sitter i knät på en person och asgarvar. Du kan inte se vem hen sitter i knät på. Pling igen: ”Kim verkar hänga med alla som vill”. Du känner Kim väl och du kan hålla med om att Kim gör vad som helst för att få uppmärksamhet och ibland blir det lite väl galna grejer, men Kim är sån. Plingandet fortsätter och dina vänner fortsätter att snacka skit om Kim och skitsnacket blir bara grövre och grövre.

 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Du tittar på Instagram. Plötsligt får du ett meddelande. Kompisen skriver ”såg du Kim i helgen på festen. Hen va bara för mkt”. Pling igen: ”Precis, Kim är bara för mycket, kolla den här bilden”. Det kommer en bild där Kim sitter i knät på en person och asgarvar. Du kan inte se vem hen sitter i knät på. Pling igen: ”Kim verkar hänga med alla som vill”. Du känner Kim väl och du kan hålla med om att Kim gör vad som helst för att få uppmärksamhet och ibland blir det lite väl galna grejer, men Kim är sån. Plingandet fortsätter och dina vänner fortsätter att snacka skit om Kim och skitsnacket blir bara grövre och grövre.

  Nästa slide:

  Tankar som snurrar.

 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  Tankar som snurrar.

  Nästa slide:

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Kim får skylla sig själv om det snackas. Det är inte mitt ansvar. Kim får säga ifrån själv … Men samtidigt borde andra skita i vad Kim gör för att få uppmärksamhet. En borde få vara som en vill. Var det om mig som folk spred rykten skulle jag vilja att mina vänner la sig i …

 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Kim får skylla sig själv om det snackas. Det är inte mitt ansvar. Kim får säga ifrån själv … Men samtidigt borde andra skita i vad Kim gör för att få uppmärksamhet. En borde få vara som en vill. Var det om mig som folk spred rykten skulle jag vilja att mina vänner la sig i …

  Nästa slide:

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

  Nästa slide:

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen.
  3. På så sätt kan ni försäkra er om att de förstår vad som händer.
  4. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  5. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på tavlan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen.
  3. På så sätt kan ni försäkra er om att de förstår vad som händer.
  4. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  5. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.

  Nästa slide:

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Obs! Om deltagarna svarar att de har könat Kim som tjej, tänk på följande: Tjejers sätt att ta plats och kräva uppmärksamhet (speciellt ta kontakt med kille på ett mer utmanande sätt) kan uppfattas som ”för mycket, ”manhaftigt”, ”slampigt”, ”slynigt” osv. Fortfarande råder normer som förespråkar att tjejer ska vara lite tillbakadragna, inte ta så stor plats, inte höras osv. Dessa oskrivna regler kan påverka hur en tar plats i skolan, på fritiden och hemma.

  Frågor att diskutera

  • Hur kommer det sig att Kims beteende kan orsaka såna kommentarer?
  • När ni hörde om Kim, vad tänkte ni att Kim hade för kön?
  • Hur kom det sig att ni könade som ni gjorde?
  • Spelar könet roll för hur snacket kan utvecklas?
  • Om Kim varit en kille, hade snacket blivit annorlunda då?
  • Hade Kim passerat som hetero eller inte?
  • Hur spelar nätet in i sådan här ryktesspridning?
  • Hur hänger detta samman med genuslådeövningen som vi gjorde i förra lektionen?
  • Hur kommer det sig att ingen säger till personen som började?
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Obs! Om deltagarna svarar att de har könat Kim som tjej, tänk på följande: Tjejers sätt att ta plats och kräva uppmärksamhet (speciellt ta kontakt med kille på ett mer utmanande sätt) kan uppfattas som ”för mycket, ”manhaftigt”, ”slampigt”, ”slynigt” osv. Fortfarande råder normer som förespråkar att tjejer ska vara lite tillbakadragna, inte ta så stor plats, inte höras osv. Dessa oskrivna regler kan påverka hur en tar plats i skolan, på fritiden och hemma.

  Frågor att diskutera

  • Hur kommer det sig att Kims beteende kan orsaka såna kommentarer?
  • När ni hörde om Kim, vad tänkte ni att Kim hade för kön?
  • Hur kom det sig att ni könade som ni gjorde?
  • Spelar könet roll för hur snacket kan utvecklas?
  • Om Kim varit en kille, hade snacket blivit annorlunda då?
  • Hade Kim passerat som hetero eller inte?
  • Hur spelar nätet in i sådan här ryktesspridning?
  • Hur hänger detta samman med genuslådeövningen som vi gjorde i förra lektionen?
  • Hur kommer det sig att ingen säger till personen som började?

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

  Nästa slide:

  Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna!

 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna!

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.
  6. Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.
  6. Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

  Nästa slide:

  Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

  Nästa slide:

  1. Dela ut scenariopapperen till deltagarna.
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Dela ut scenariopapperen till deltagarna.

  Nästa slide:

  1. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Du och dina klasskamrater hänger i korridoren, ni pratar och skrattar. Helt plötsligt så vänder sig en av vännerna till en av dina närmaste vänner och säger något taskigt som gör att din vän börjar gråta och går därifrån. De andra ropar efter hen: ”Men, va det där kan du väl inte börja grina för? Så där håller vi ju alltid på, det var ju bara ett skämt!” Du hör och ser detta, vad ska du göra?

 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Du och dina klasskamrater hänger i korridoren, ni pratar och skrattar. Helt plötsligt så vänder sig en av vännerna till en av dina närmaste vänner och säger något taskigt som gör att din vän börjar gråta och går därifrån. De andra ropar efter hen: ”Men, va det där kan du väl inte börja grina för? Så där håller vi ju alltid på, det var ju bara ett skämt!” Du hör och ser detta, vad ska du göra?

  Nästa slide:

  Tankar som snurrar.

 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  Tankar som snurrar.

  Nästa slide:

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Men va onödigt, men min vän var väl lite väl känslig … så där håller vi ju alltid på. Men helt uppenbart så tog hen åt sig. Men i för sig så har ju hen och jag pratat om detta med vår jargong. Hen är inte helt bekväm med den, så jag borde ha sagt nåt, men vad … Då blir det ju jag som råkar ut för det nästa gång. Ska jag följa efter min vän eller visa för hen att jag säger till de andra …

 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Men va onödigt, men min vän var väl lite väl känslig … så där håller vi ju alltid på. Men helt uppenbart så tog hen åt sig. Men i för sig så har ju hen och jag pratat om detta med vår jargong. Hen är inte helt bekväm med den, så jag borde ha sagt nåt, men vad … Då blir det ju jag som råkar ut för det nästa gång. Ska jag följa efter min vän eller visa för hen att jag säger till de andra …

  Nästa slide:

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

  Nästa slide:

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen.
  3. På så sätt kan ni försäkra er om att de förstår vad som händer.
  4. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  5. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på tavlan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen.
  3. På så sätt kan ni försäkra er om att de förstår vad som händer.
  4. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  5. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.

  Nästa slide:

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera

  • Varför blir det så lätt en viss jargong i ens kompisgäng?
  • Varför tar en sig rätten att vara taskig mot sina vänner?
  • Hur vet en att alla gillar jargongen? Hur har en tagit reda på det?
  • När ni tänkte på situationen, vilka kön fick de olika personerna?
  • Vad är det som kan försvåra för en att lägga sig i?
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera

  • Varför blir det så lätt en viss jargong i ens kompisgäng?
  • Varför tar en sig rätten att vara taskig mot sina vänner?
  • Hur vet en att alla gillar jargongen? Hur har en tagit reda på det?
  • När ni tänkte på situationen, vilka kön fick de olika personerna?
  • Vad är det som kan försvåra för en att lägga sig i?

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

  Nästa slide:

  Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna!

 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna!

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.
  6. Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.
 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.
  6. Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

  Nästa slide:

  Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

 • [4. Träna på att ingripa, 25 min]

  Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

  Nästa slide:

  1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
  2. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då.
 • [5. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
  2. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då.

  Nästa slide:

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.
 • [5. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.

  Nästa slide:

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.
 • [5. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.

  Nästa slide:

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.
 • [Avslutning – information om stöd]

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.

  Nästa slide:

  Tack för idag!

 • Tack för idag!


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.