Logga in

Lektion 10: Trakasserier online

Mål för lektionen

 • Deltagarna får öva på att stödja andra efter att något har hänt på nätet.

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Utskrivna scenariolappar (se bilaga längst ner på sidan)
 • Loggbok

Lokalbehov

Lektion 10 kräver ett stort grupprum och ett grupprum. Lektionen börjar i helgrupp men till scenarioövningen delas gruppen upp i två mindre grupper.

Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

 

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen som handlade om trakasserier offline. Påminn deltagarna om hur normalisering av våld i ens vardag kan göra att en till slut inte ser vad som händer runt om en. Men när vi är många som vågar stå upp och säga ifrån kan vi skapa förändring. Påminn deltagarna om att de kom på många bra sätt att ingripa när någon blir utsatt.

Poängen med dagens lektion är att reflektera kring hur kränkningar på nätet kan påverka en. Om en är utsatt offline brukar en idag också ofta vara utsatt på nätet, vilket innebär att en aldrig kommer undan andras kränkningar och våld utan det följer med en överallt. En får aldrig vila från trakasserierna. Idag ska ni också fundera över hur en skulle kunna ingripa mot kränkningar på nätet.

Ta fram våldspyramiden och visa att dagens lektion handlar om trakasserier som befinner sig lite högre upp i pyramiden.

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn också om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata. Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan som delades ut på första lektionen (en förkortad version kommer upp i presentationen i slutet av varje lektion). Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var den finns. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar.

>

2. "Näthat" (25 min)

Mål med momentet

 • Reflektera kring hur ord och språk på nätet kan påverka måendet hos den det skrivs eller kommenteras om.

Berätta att ni nu ska titta på en film som handlar om om hat på nätet. Vad säger lagen och vad kan vi tänka innan vi delar vidare eller skriver något?

Steg 1. Visa filmen

Uppmuntra deltagarna att fundera kring hur de uttrycker sig i sociala medier och hur de eventuellt är med i spridandet av kränkningar och hat när de ser filmen.

Steg 2. Diskutera hat på sociala medier

Dela in deltagarna i mindre grupper. Sätt samman grupper som ökar chansen för trygga samtal.

Be deltagarna att reflektera kring filmens innehåll utifrån följande frågor:

 • Vad väcker filmen för tankar och funderingar?
 • Hur kommer det sig att vi kan skriva elakare saker på sociala medier än vi vågar säga ansikte mot ansikte?
 • Hur gör vuxna på nätet?

Följ upp diskussionerna i helgrupp. Påminn om berättelsen om Maria och Alex som blev uthängda på nätet (lektion 3).

Steg 3. Egen reflektion

Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och låt dem svara på följande frågor enskilt i loggboken:

 • Hur påverkas du av saker som skrivs om andra på sociala medier?
 • Hur påverkas du av saker som skrivs om dig
 • Hur hanterar du det?

Steg 4. Avslutning

Samla upp några tankar och reflektioner från gruppen kring negativa erfarenheter av sociala medier. Här borde det gå att återkoppla till listorna som gjordes under lektion 3 där deltagarna fick tänka kring hur de skulle kunna stoppa det drev som Maria och Alex blev utsatta för.

Avsluta med att fråga deltagarna:

 • Vilken värld vill ni ha?
 • Vilket klimat vill ni vara med och skapa omkring er?
 • Vill vi skapa en kultur och ett samtal som präglas av respekt och nyfikenhet, eller vill vi sprida misstänksamhet och hat?

Påminn deltagarna om att de kan vara med och göra skillnad! Gör en övergång till scenarioövningen genom att förmedla att nu ska vi träna på att ingripa i en nätsituation.

>

3. Träna på att ingripa! (25 min)

Mål med momentet

 • Skapa dialog.
 • Deltagarna känner igen en problemsituation.
 • Deltagarna känner sig förberedda på att kunna gripa in.
 • Deltagarna känner igen olika reaktioner inför att gripa in.
 • Deltagarna får idéer om olika sätt att gripa in.

Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag. De ska få träna på hur en kan ingripa och i lugn och ro fundera kring situationer som kan vara svårtolkade.

Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen. De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och prata om olika ingripanden.

Obs! Scenario-övningar bör alltid genomföras i halvgrupp. Du kan läsa mer om att jobba könsseparatistiskt eller inte i lektionsbeskrivningen till lektion 4.

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariopapperen till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot. Be sedan någon annan att läsa upp Tankar som snurrar.

Hämndporr

Det är dags att sova, men precis innan du släcker får du ett meddelande från en vän på Instagram. Meddelandet innehåller en bild på din väns före detta partner, mer eller mindre naken och i en utmanande pose. Det är tydligt att bilden är fotad för din vän och ingen annan. Men nu har din vän lagt ut den på Insta med kränkande och sexistiska kommentarer om exet. Din vän har många följare så det är många som redan sett bilden och lajkat den.

Tankar som snurrar

Wow. Vilken bild, men den känns privat! Exet har ju knappats godkänt detta? Varför gör min vän så här? Det är ju inte ok mot exet. Men samtidigt, hen har ju varit med på att ta bilden. Men den är ju uppenbart inte till för alla utan bara för min vän. Dessutom kan min vän hamna i trubbel för det här … Jag behöver göra något, men vad?

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

Frågor att diskutera

 • Hur kan en person gå över gränsen och lägga ut privata bilder på sitt ex på det här sättet?
 • Vad kan det få för konsekvenser för exet som är med på bilderna?
 • Vad kan det få för konsekvenser för din vän som lägger ut bilder utan lov?
 • När ni tar del av händelsen, vad fick din vän för kön och vilket kön fick vännens före detta partner? Varför?

Här finns det en möjlighet att komma in på hur normer kring kvinnors sexualitet, som fortfarande präglas av att ”vara lagom sexuell” inom tvåsamhetens ramar i första hand, kan vara anledningen till att bilder av mer sexuell karaktär kan påverka en tjejs vardag negativt. Spridning av liknande bilder kan resultera i att vänner (både tjejer och killar) inte längre respekterar en. Killar börjar kräva sexuell tillgång till en och ens gränser respekteras inte längre. Tjejer kan delta i ryktesspridningen för att inte själva hamna i slampa-kategorin.

 • Vad händer om det är en kille som blir utlagd?
 • Om relationen är hetero/homo osv, spelar det någon roll för hur ni ser på situationen?
 • Hur är det att ingripa i en sådan här situation – vad underlättar/vad försvårar ett ingripande?

Steg 4. Diskutera hur en kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

Frågor att diskutera

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande och omsorg.

Be sedan deltagarna att jämföra sina lösningar med de alternativa lösningarna nedan. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa förslag

 1. Kastar bilden och låtsas som ingenting, det är inte mitt problem.
 2. Försöker få min vän att inse att det inte är respektfullt att sprida bilder på sitt ex. Det är dessutom olagligt att sprida bilder. Ber vännen att be exet om ursäkt och ta bort bilden.
 3. Berättar för exet att min vän har spridit nakenbilder på hen.
 4. Kollar om några fler vänner har reagerat på bilden. Ber dem om stöd i att prata med er vän för att få hen att sluta.
 5. Pratar med föräldrar, lärare, eller annan pålitlig vuxen för att få hjälp.
 6. Annat, eget förslag.

>

4. Avslutande reflektioner (5 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Hur ser dina erfarenheter ut av att dela och/eller ta emot saker på nätet? (framför allt kränkande och taskiga kommentarer). Tänk utifrån dig själv, andra, vänner osv.

>

 • MVP, lektion 10. Trakasserier online

  Innehåll:

  1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)
  2. ”Näthat” (25 min)
  3. Träna på att hjälpa till (25 min)
  4. Avslutande reflektioner (5 min)

  Mål för lektionen:

  • Deltagarna får öva på att stödja andra efter att något har hänt på nätet.

  Material:

  • Dator och projektor
  • Ljud och internetuppkoppling
  • Utskrivna scenariolappar (se bilaga under lektionsinstruktionen på webbplatsen)
  • Loggbok

  Lokalbehov:

  Lektion 10 kräver ett stort grupprum och ett grupprum. Lektionen börjar i helgrupp men till scenarioövningen delas gruppen upp i två mindre grupper.

  Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen som handlade om trakasserier offline.
  2. Påminn deltagarna om hur normalisering av våld i ens vardag kan göra att en till slut inte ser vad som händer runt om en. Men när vi är många som vågar stå upp och säga ifrån kan vi skapa förändring.
  3. Påminn deltagarna om att de kom på många bra sätt att ingripa när någon blir utsatt.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen som handlade om trakasserier offline.
  2. Påminn deltagarna om hur normalisering av våld i ens vardag kan göra att en till slut inte ser vad som händer runt om en. Men när vi är många som vågar stå upp och säga ifrån kan vi skapa förändring.
  3. Påminn deltagarna om att de kom på många bra sätt att ingripa när någon blir utsatt.

  Nästa slide:

  Vad ska vi göra idag?

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Vad ska vi göra idag?

  Nästa slide:

  1. Poängen med dagens lektion är att reflektera kring hur kränkningar på nätet kan påverka en.
  2. Om en är utsatt offline brukar en idag också ofta vara utsatt på nätet.
  3. Det betyder att en aldrig kommer undan andras kränkningar och våld utan det följer med en överallt.
  4. En får aldrig vila från trakasserierna.
  5. Idag ska ni också fundera över hur en skulle kunna ingripa mot kränkningar på nätet.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Poängen med dagens lektion är att reflektera kring hur kränkningar på nätet kan påverka en.
  2. Om en är utsatt offline brukar en idag också ofta vara utsatt på nätet.
  3. Det betyder att en aldrig kommer undan andras kränkningar och våld utan det följer med en överallt.
  4. En får aldrig vila från trakasserierna.
  5. Idag ska ni också fundera över hur en skulle kunna ingripa mot kränkningar på nätet.

  Nästa slide:

  Ta fram våldspyramiden och visa att dagens lektion handlar om trakasserier som befinner sig lite högre upp i pyramiden.

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Ta fram våldspyramiden och visa att dagens lektion handlar om trakasserier som befinner sig lite högre upp i pyramiden.

  Nästa slide:

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut förra lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.

   

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut förra lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.

  Nästa slide

  Mål med momentet:

  • Reflektera kring hur ord på nätet kan påverka ens mående.
  1. Berätta att ni nu ska titta på en film som handlar om om hat på nätet.
  2. Vad säger lagen och vad kan vi tänka innan vi delar vidare eller skriver något?
  3. Visa filmen!
 • [2. Näthat, 25 min]

  Mål med momentet:

  • Reflektera kring hur ord på nätet kan påverka ens mående.
  1. Berätta att ni nu ska titta på en film som handlar om om hat på nätet.
  2. Vad säger lagen och vad kan vi tänka innan vi delar vidare eller skriver något?
  3. Visa filmen!

  Nästa slide:

  1. Dela in deltagarna i mindre grupper.
  2. Sätt samman grupper som ökar chansen för trygga samtal.
  3. Be deltagarna att reflektera kring filmens innehåll utifrån följande frågor:
  • Vad väcker filmen för tankar och funderingar?
  • Hur kommer det sig att vi kan skriva elakare saker på sociala medier än vi vågar säga ansikte mot ansikte?
  • Hur gör vuxna på nätet?
  1. Följ upp diskussionerna i helgrupp.
  2. Påminn om berättelsen om Maria och Alex som blev uthängda på nätet (lektion 3).
 • [2. Näthat, 25 min]

  1. Dela in deltagarna i mindre grupper.
  2. Sätt samman grupper som ökar chansen för trygga samtal.
  3. Be deltagarna att reflektera kring filmens innehåll utifrån följande frågor:
  • Vad väcker filmen för tankar och funderingar?
  • Hur kommer det sig att vi kan skriva elakare saker på sociala medier än vi vågar säga ansikte mot ansikte?
  • Hur gör vuxna på nätet?
  1. Följ upp diskussionerna i helgrupp.
  2. Påminn om berättelsen om Maria och Alex som blev uthängda på nätet (lektion 3).

  Nästa slide:

  Dela ut deltagarnas loggböcker och låt dem svara på följande frågor enskilt i loggboken:

  • Hur påverkas du av saker som skrivs om andra på sociala medier?
  • Hur påverkas du av saker som skrivs om dig
  • Hur hanterar du det?
 • [2. Näthat, 25 min]

  Dela ut deltagarnas loggböcker och låt dem svara på följande frågor enskilt i loggboken:

  • Hur påverkas du av saker som skrivs om andra på sociala medier?
  • Hur påverkas du av saker som skrivs om dig
  • Hur hanterar du det?

  Nästa slide:

  1. Samla upp några tankar och reflektioner från gruppen kring negativa erfarenheter av sociala medier.
  2. Här borde det gå att återkoppla till listorna som gjordes under lektion 3 där deltagarna fick tänka kring hur de skulle kunna stoppa det drev som Maria och Alex blev utsatta för.
  3. Avsluta med att fråga deltagarna:
   • Vilken värld vill ni ha?
   • Vilket klimat vill ni vara med och skapa omkring er?
   • Vill vi skapa en kultur och ett samtal som präglas av respekt och nyfikenhet, eller vill vi sprida misstänksamhet och hat?
  4. Påminn deltagarna om att de kan vara med och göra skillnad!
  5. Gör en övergång till scenarioövningen genom att förmedla att nu ska vi träna på att ingripa i en nätsituation.
 • [2. Näthat, 25 min]

  1. Samla upp några tankar och reflektioner från gruppen kring negativa erfarenheter av sociala medier.
  2. Här borde det gå att återkoppla till listorna som gjordes under lektion 3 där deltagarna fick tänka kring hur de skulle kunna stoppa det drev som Maria och Alex blev utsatta för.
  3. Avsluta med att fråga deltagarna:
   • Vilken värld vill ni ha?
   • Vilket klimat vill ni vara med och skapa omkring er?
   • Vill vi skapa en kultur och ett samtal som präglas av respekt och nyfikenhet, eller vill vi sprida misstänksamhet och hat?
  4. Påminn deltagarna om att de kan vara med och göra skillnad!
  5. Gör en övergång till scenarioövningen genom att förmedla att nu ska vi träna på att ingripa i en nätsituation.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Skapa dialog.
  • Känna igen en problemsituation.
  • Förbereda sig på att kunna gripa in.
  • Känna igen olika möjliga reaktioner inför att gripa in.
  • Få idéer om olika sätt att gripa in.
  1. Berätta att ni nu ska göra en scenarioövning.
  2. Om inte scenariot känns relevant, skriv om situationen så att den passar er grupp.
  3. Planera tiden så att ni hinner igenom alla steg i övningen.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  Mål med momentet:

  • Skapa dialog.
  • Känna igen en problemsituation.
  • Förbereda sig på att kunna gripa in.
  • Känna igen olika möjliga reaktioner inför att gripa in.
  • Få idéer om olika sätt att gripa in.
  1. Berätta att ni nu ska göra en scenarioövning.
  2. Om inte scenariot känns relevant, skriv om situationen så att den passar er grupp.
  3. Planera tiden så att ni hinner igenom alla steg i övningen.

  Nästa slide:

  1. Dela ut scenariopapperen till deltagarna.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Dela ut scenariopapperen till deltagarna.

  Nästa slide:

  1. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Det är dags att sova, men precis innan du släcker får du ett meddelande från en vän på Instagram. Meddelandet innehåller en bild på din väns före detta partner, mer eller mindre naken och i en utmanande pose. Det är tydligt att bilden är fotad för din vän och ingen annan. Men nu har din vän lagt ut den på Instagram med kränkande och sexistiska kommentarer om exet. Din vän har många följare så det är många som redan sett bilden och lajkat den.

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Det är dags att sova, men precis innan du släcker får du ett meddelande från en vän på Instagram. Meddelandet innehåller en bild på din väns före detta partner, mer eller mindre naken och i en utmanande pose. Det är tydligt att bilden är fotad för din vän och ingen annan. Men nu har din vän lagt ut den på Instagram med kränkande och sexistiska kommentarer om exet. Din vän har många följare så det är många som redan sett bilden och lajkat den.

  Nästa slide:

  Tankar som snurrar.

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  Tankar som snurrar.

  Nästa slide:

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Wow. Vilken bild, men den känns privat! Exet har ju knappats godkänt detta? Varför gör min vän så här? Det är ju inte ok mot exet. Men samtidigt, hen har ju varit med på att ta bilden. Men den är ju uppenbart inte till för alla utan bara för min vän. Dessutom kan min vän hamna i trubbel för det här … Jag behöver göra något, men vad?

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Wow. Vilken bild, men den känns privat! Exet har ju knappats godkänt detta? Varför gör min vän så här? Det är ju inte ok mot exet. Men samtidigt, hen har ju varit med på att ta bilden. Men den är ju uppenbart inte till för alla utan bara för min vän. Dessutom kan min vän hamna i trubbel för det här … Jag behöver göra något, men vad?

  Nästa slide:

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

  Nästa slide:

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen.
  3. På så sätt kan ni försäkra er om att de förstår vad som händer.
  4. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  5. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen.
  3. På så sätt kan ni försäkra er om att de förstår vad som händer.
  4. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  5. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.

  Nästa slide:

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.
  5. Fördela ordet.

  Frågor att diskutera

  • Hur kan en person gå över gränsen och lägga ut privata bilder på sitt ex på det här sättet?
  • Vad kan det få för konsekvenser för exet som är med på bilderna?
  • Vad kan det få för konsekvenser för din vän som lägger ut bilder utan lov?
  • När ni tar del av händelsen, vad fick din vän för kön och vilket kön fick vännens före detta partner? Varför?
  • Här finns det en möjlighet att komma in på hur normer kring kvinnors sexualitet, som fortfarande präglas av att ”vara lagom sexuell” inom tvåsamhetens ramar i första hand, kan vara anledningen till att bilder av mer sexuell karaktär kan påverka en tjejs vardag negativt. Spridning av liknande bilder kan resultera i att vänner (både tjejer och killar) inte längre respekterar en. Killar börjar kräva sexuell tillgång till en och ens gränser respekteras inte längre. Tjejer kan delta i ryktesspridningen för att inte själva hamna i slampa-kategorin. Vad händer om det är en kille som blir utlagd?
  • Om relationen är hetero/homo osv, spelar det någon roll för hur ni ser på situationen?
  • Hur är det att ingripa i en sådan här situation – vad underlättar/vad försvårar ett ingripande?
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.
  5. Fördela ordet.

  Frågor att diskutera

  • Hur kan en person gå över gränsen och lägga ut privata bilder på sitt ex på det här sättet?
  • Vad kan det få för konsekvenser för exet som är med på bilderna?
  • Vad kan det få för konsekvenser för din vän som lägger ut bilder utan lov?
  • När ni tar del av händelsen, vad fick din vän för kön och vilket kön fick vännens före detta partner? Varför?
  • Här finns det en möjlighet att komma in på hur normer kring kvinnors sexualitet, som fortfarande präglas av att ”vara lagom sexuell” inom tvåsamhetens ramar i första hand, kan vara anledningen till att bilder av mer sexuell karaktär kan påverka en tjejs vardag negativt. Spridning av liknande bilder kan resultera i att vänner (både tjejer och killar) inte längre respekterar en. Killar börjar kräva sexuell tillgång till en och ens gränser respekteras inte längre. Tjejer kan delta i ryktesspridningen för att inte själva hamna i slampa-kategorin. Vad händer om det är en kille som blir utlagd?
  • Om relationen är hetero/homo osv, spelar det någon roll för hur ni ser på situationen?
  • Hur är det att ingripa i en sådan här situation – vad underlättar/vad försvårar ett ingripande?

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

  Nästa slide:

  Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna!

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna!

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.
  6. Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.
  6. Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

  Nästa slide:

  Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

  Nästa slide:

  1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
  2. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
  2. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då.

  Nästa slide:

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.
 • [Avslutning – information om stöd]

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.

  Nästa slide:

  Tack för idag!


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.