Logga in

Lektion 9: Trakasserier offline

Mål för lektionen

 • Att visa att de normaliserade trakasserierna påverkar en negativt.
 • Inspirera deltagarna till självreflektion kring hur de själva gör och hur de kan bidra till att förebygga trakasserier.
 • Att stärka deltagarna i att ingripa när andra trakasserar.

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Utskrivna scenariolappar (se bilaga längst ner på sidan)
 • Loggbok

Lokalbehov

Lektion 9 kräver ett stort grupprum plus ett grupprum för scenarioövningen. Börja i helgrupp. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp. Andra halvan av lektionen, scenarioövningen, genomförs i halvgrupp.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen, som handlade om svårigheter att hänga i grupp och våga säga ifrån och om hur lätt det är att bara haka på jargongen eller det som händer fastän en inte vill. Dessutom kan det vara svårt att veta med säkerhet om de andra vill vara med på det som händer. De kanske bara hakar på för att inte bli utanför.

För att få koll på hur en ska bete sig behöver en diskutera och träna på hur en kan hjälpa andra. Därför ska ni idag prata om hur en kan bli bättre på att ingripa framför allt offline.

Visa bilden med våldspyramiden och placera in dagens våldsform. Förmedla att även ord kan kännas som ett slag i ansiktet. Att upprepade taskiga kommentarer kan påverka ens självkänsla negativt.

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn också om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata. Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan som delades ut på första lektionen (en förkortad version kommer upp i presentationen i slutet av varje lektion). Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var den finns. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar.

>

2. "Som på högstadiet" (15 min)

Mål med momentet

 • Påvisa normalisering av våld i barn och ungas vardag.

Steg 1. Visa filmen ”Som på högstadiet”

Berätta för deltagarna att ni ska börja lektionen med att titta på en film. Filmklippet är en parodi på mobbning där vuxna gör det som barn kan göra. Efter filmen ska ni diskutera den.

Steg 2. Reflektera över filmen

Innan ni diskuterar kan ni ledare dela personliga erfarenheter av situationer som påminner om det som utspelar sig i klippet. Berätta om vad som kunde hända och hur er skola och elever försökte hantera kränkningarna.

Nästa steg är att få deltagarna att tänka kring filmklippets budskap. Välj den metod som får deltagarna att reflektera på ett tryggt och respektfullt sätt, till exempel bikupa. Diskutera sedan frågorna i helgrupp. Poängtera att normalisering av våld i ens vardag gör att en till slut inte ser vad som händer runt om en.

Fråga deltagarna:

 • Vad väcker filmen för tankar och funderingar?
 • Känner ni igen er från er egen högstadietid?

Avsluta samtalet om filmen med att be deltagarna definiera vilken typ av våld som personerna i filmen är utsatta för och be deltagarna att placera in händelserna i våldspyramiden.

>

3. Träna på att ingripa! (25 min)

Mål med momentet

 • Skapa dialog.
 • Deltagarna känner igen en problemsituation.
 • Deltagarna känner sig förberedda på att kunna gripa in.
 • Deltagarna känner igen olika reaktioner inför att gripa in.
 • Deltagarna får idéer om olika sätt att gripa in.

Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag. De ska få träna på hur en kan ingripa och i lugn och ro fundera kring situationer som kan vara svårtolkade.

Ni har två scenarion att välja mellan, ta det som passar er grupp bäst. Obs! Om inget av scenariona känns relevant – skriv om situationen så att den passar er grupp. Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel så bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.

Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen. De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och prata om olika ingripanden.

Obs! Scenario-övningar bör alltid genomföras i halvgrupp. Du kan läsa mer om att jobba könsseparatistiskt eller inte i lektionsbeskrivningen till lektion 4.

>

Träna på att ingripa: scenario 1 (Läraren som trakasseras)

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariopapperen till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot. Be sedan någon annan att läsa upp Tankar som snurrar.

Läraren som trakasseras

Det är rast och du sitter utomhus på en bänk och solar dig med dina vänner. Du iakttar en lärare som ber två elever plocka upp pappersmuggen som de precis kastade på marken. En av eleverna tar upp muggen, river den i småbitar och kastar bitarna i ansiktet på läraren. Du ser hur den andra eleven ställer sig bakom läraren och gör juckande rörelser mot läraren och skrattar. Den första eleven viftar med handen väldigt nära lärarens ansikte. Det här känns inte okej …

Tankar som snurrar

Jag borde göra något. Men de där eleverna verkar inte vara så trev- liga… Läraren är ju vuxen, hen klarar sig själv. Läraren fattar ju att dom skämtar. Om läraren inte hade varit så petig så hade inget hänt. Lite får en ju tåla när en jobbar med unga. Hen ser faktiskt rädd ut. Men vad kan jag göra?

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

Frågor att diskutera

 • Hur kommer det sig att elever kan kränka personal på det här sättet?
 • Om eleven hade varit ensam, tror ni att den hade gjort samma sak då när den blev tillsagd?

Försök komma in på vad gruppen betyder, att det som sker i grupp behöver sin publik!

 • Hur kommer det sig att läraren inte lyckas reda ut situationen?
 • När ni lyssnade på berättelsen fick deltagarna och läraren något kön? Varför könade ni som ni gjorde? Tillskrev ni personerna i scenariot någon annan egenskap?
 • Spelar de taskiga elevernas och lärarens kön roll för din motivation att ingripa?
 • Här är det en i personalen som blir utsatt, har ni som elever ansvar att ingripa då?
 • Vad är det som gör det svårt att säga ifrån i en sådan här situation?

Steg 4. Diskutera hur en kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

Frågor att diskutera

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande och omsorg.

Be sedan deltagarna att jämföra sina lösningar med de alternativa lösningarna nedan. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa förslag

 1. Ingenting. Läraren är ju trots allt personal så läraren klarar sig.
 2. Avvaktar och ser hur det utvecklar sig, pratar med läraren efteråt.
 3. Hämtar hjälp hos annan personal.
 4. Försöker distrahera genom att gå fram och fråga vad klockan är.
 5. Annat, eget förslag.

Steg 5. Avslutning

Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

>

Träna på att ingripa: scenario 2 (Utfrysning)

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariopapperen till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot. Be sedan någon annan att läsa upp Tankar som snurrar.

Utfrysning

Du och dina vänner hänger ute på torget. Du ser Kim komma mot er. Av någon anledning så passar inte Kim in i gänget. Det blir alltid konstigt när hen är med. Det har gjort att ni drar när hen kommer för att slippa den konstiga stämningen. Din kompis säger: ”Kom vi måste dra nu, Kim kommer”. Ni går snabbt iväg och du ser att Kim stannar upp och bara tittar efter er och slår sen ner blicken.

Tankar som snurrar

Men oj detta kan inte kännas kul för Kim. Varje gång hen närmar sig så drar vi. Men om inte hen var så konstig och på skulle vi stanna kvar. Fast ändå tänk om jag var i Kims situation – inte kul. Något måste göras vi kan inte fortsätta så här.

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

Frågor att diskutera

 • Hur kommer det sig att en grupp kan göra så här?
 • Skulle en göra så här mot Kim om en var ensam? Eller är detta något en gör för att en är i grupp?
 • Kan detta hända i ert sammanhang?
 • Hur blir det för den som blir utstött? Hur mår Kim?
 • Hur könade ni personerna i scenariot? Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?

Fortsätt med dessa frågor om de har könat deltagarna som tjejer (om de inte könade scenariot som en tjejgrupp undersök hur de tänker):

 • Hur kommer det sig att tjejer kan göra så här?
 • Vad kan hindra en från att bryta det här beteendet (alltså att frysa ut andra/inte låta alla vara med)?

Steg 4. Diskutera hur en kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

Frågor att diskutera

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande och omsorg.

Be sedan deltagarna att jämföra sina lösningar med de alternativa lösningarna nedan. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa förslag

 1. Gör inget. Kim får skylla sig själv när hen är så för mycket
 2. Jag säger till de andra: ”Jag ska bara kolla en sak” och går tillbaka för att kolla hur Kim har det
 3. Jag ropar till Kim: ”Vad är klockan?” då stannar de andra upp och så hinner Kim ikapp
 4. Jag pratar med Kim och frågar hur hen har det och varför hen blir så för mycket när hen väl får vara med
 5. Eget alternativ

Steg 5. Avslutning

Be deltagarna att placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

>

4. Avslutande reflektioner (5 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Vad hade du velat att andra gjorde, om det var du som blev utsatt för något liknande?

>

 • MVP, lektion 9. Trakasserier offline

  Innehåll:

  1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)
  2. ”Som på högstadiet” (15 min)
  3. Träna på att hjälpa till! (25 min)
  4. Avslutande reflektioner (5 min)

  Mål för lektionen:

  • Att visa att de normaliserade trakasserierna påverkar en negativt.
  • Inspirera deltagarna till självreflektion kring hur de själva gör och hur de kan bidra till att förebygga trakasserier.
  • Att stärka deltagarna i att ingripa när andra trakasserar.

  Material:

  • Dator och projektor
  • Ljud och internetuppkoppling
  • Utskrivna scenariolappar (se bilaga under lektionsinstruktionen på webbplatsen)
  • Loggbok

  Lokalbehov:

  Lektion 9 kräver ett stort grupprum plus ett grupprum för scenarioövningen. Börja i helgrupp. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp. Andra halvan av lektionen, scenarioövningen, genomförs i halvgrupp.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen, som handlade om svårigheter att hänga i grupp och våga säga ifrån och om hur lätt det är att bara haka på jargongen eller det som händer fastän en inte vill.
  2. Dessutom kan det vara svårt att veta med säkerhet om de andra vill vara med på det som händer. De kanske bara hakar på för att inte bli utanför.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen, som handlade om svårigheter att hänga i grupp och våga säga ifrån och om hur lätt det är att bara haka på jargongen eller det som händer fastän en inte vill.
  2. Dessutom kan det vara svårt att veta med säkerhet om de andra vill vara med på det som händer. De kanske bara hakar på för att inte bli utanför.

  Nästa slide:

  Vad ska vi göra idag?

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Vad ska vi göra idag?

  Nästa slide:

  1. För att få koll på hur en ska bete sig behöver en diskutera och träna på hur en kan hjälpa andra.
  2. Därför ska ni idag prata om hur en kan bli bättre på att ingripa framför allt offline.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. För att få koll på hur en ska bete sig behöver en diskutera och träna på hur en kan hjälpa andra.
  2. Därför ska ni idag prata om hur en kan bli bättre på att ingripa framför allt offline.

  Nästa slide:

  1. Visa bilden med våldspyramiden och placera in dagens våldsform.
  2. Poängtera att dagens lektion har fokus på trakasserier offline.
  3. Förmedla att även ord kan kännas som ett slag i ansiktet. Upprepade taskiga kommentarer kan påverka ens självkänsla negativt.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Visa bilden med våldspyramiden och placera in dagens våldsform.
  2. Poängtera att dagens lektion har fokus på trakasserier offline.
  3. Förmedla att även ord kan kännas som ett slag i ansiktet. Upprepade taskiga kommentarer kan påverka ens självkänsla negativt.

  Nästa slide:

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut på första lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut på första lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Påvisa normalisering av våld i barn och ungas vardag.
  1. Berätta att ni ska börja lektionen med att titta på en film.
  2. Filmklippet är en parodi på mobbning där vuxna gör det som barn kan göra.
  3. Efter filmen ska ni diskutera den.
 • [2. ”Som på högstadiet”, 15 min]

  Mål med momentet:

  • Påvisa normalisering av våld i barn och ungas vardag.
  1. Berätta att ni ska börja lektionen med att titta på en film.
  2. Filmklippet är en parodi på mobbning där vuxna gör det som barn kan göra.
  3. Efter filmen ska ni diskutera den.

  Nästa slide:

  1. Innan ni diskuterar kan ni ledare dela personliga erfarenheter av situationer som påminner om det som utspelar sig i klippet. Berätta om vad som kunde hända och hur er skola och elever försökte hantera kränkningarna.
  2. Nästa steg är att få deltagarna att tänka kring filmklippets budskap.
  3. Välj den metod som får deltagarna att reflektera på ett tryggt och respektfullt sätt, tex bikupa.
  4. Avsluta med att dela i helgrupp.
  5. Poängtera att normalisering av våld i ens vardag gör att en till slut inte ser vad som händer runt om en.
 • [2. ”Som på högstadiet”, 15 min]

  1. Innan ni diskuterar kan ni ledare dela personliga erfarenheter av situationer som påminner om det som utspelar sig i klippet. Berätta om vad som kunde hända och hur er skola och elever försökte hantera kränkningarna.
  2. Nästa steg är att få deltagarna att tänka kring filmklippets budskap.
  3. Välj den metod som får deltagarna att reflektera på ett tryggt och respektfullt sätt, tex bikupa.
  4. Avsluta med att dela i helgrupp.
  5. Poängtera att normalisering av våld i ens vardag gör att en till slut inte ser vad som händer runt om en.

  Nästa slide:

  1. Avsluta samtalet om filmen med att be deltagarna definiera vilken typ av våld personerna i filmen är utsatta för.
  2. Be deltagarna att placera in händelserna i våldspyramiden.
 • [2. ”Som på högstadiet”, 15 min]

  1. Avsluta samtalet om filmen med att be deltagarna definiera vilken typ av våld personerna i filmen är utsatta för.
  2. Be deltagarna att placera in händelserna i våldspyramiden.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Skapa dialog.
  • Känna igen en problemsituation.
  • Förbereda sig på att kunna ingripa.
  • Känna igen olika möjliga reaktioner inför att ingripa.
  • Få idéer om olika sätt att ingripa.

  Obs! Övningen bör genomföras i halvgrupp!

  1. Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag.
  2. De ska få träna på hur en kan ingripa.
  3. De ska få möjlighet att i lugn och ro tänka kring situationer som kan vara svårtolkade.
  4. Ni har två scenarier att välja mellan – ta det som passar er grupp bäst.

  Obs! Om inget av scenarierna känns relevant – skriv om situationen så att den passar er grupp.

  Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel så bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.

  Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen.

  De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och att fundera över hur en kan ingripa.

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  Mål med momentet:

  • Skapa dialog.
  • Känna igen en problemsituation.
  • Förbereda sig på att kunna ingripa.
  • Känna igen olika möjliga reaktioner inför att ingripa.
  • Få idéer om olika sätt att ingripa.

  Obs! Övningen bör genomföras i halvgrupp!

  1. Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag.
  2. De ska få träna på hur en kan ingripa.
  3. De ska få möjlighet att i lugn och ro tänka kring situationer som kan vara svårtolkade.
  4. Ni har två scenarier att välja mellan – ta det som passar er grupp bäst.

  Obs! Om inget av scenarierna känns relevant – skriv om situationen så att den passar er grupp.

  Ifall deltagarna inte kommer med några egna exempel så bör ledaren ha förberett en berättelse som påminner om scenariot.

  Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen.

  De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och att fundera över hur en kan ingrip.

  Nästa slide:

  1. Dela ut scenariopapperen till deltagarna.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Dela ut scenariopapperen till deltagarna.

  Nästa slide:

  1. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Det är rast och du sitter utomhus på en bänk och solar dig med dina vänner. Du iakttar en lärare som ber två elever plocka upp pappersmuggen som de precis kastade på marken. En av eleverna tar upp muggen, river den i småbitar och kastar bitarna i ansiktet på läraren. Du ser hur den andra eleven ställer sig bakom läraren och gör juckande rörelser mot läraren och skrattar. Den första eleven viftar med handen väldigt nära lärarens ansikte. Det här känns inte okej …

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Det är rast och du sitter utomhus på en bänk och solar dig med dina vänner. Du iakttar en lärare som ber två elever plocka upp pappersmuggen som de precis kastade på marken. En av eleverna tar upp muggen, river den i småbitar och kastar bitarna i ansiktet på läraren. Du ser hur den andra eleven ställer sig bakom läraren och gör juckande rörelser mot läraren och skrattar. Den första eleven viftar med handen väldigt nära lärarens ansikte. Det här känns inte okej …

  Nästa slide:

  Tankar som snurrar.

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  Tankar som snurrar.

  Nästa slide:

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Jag borde göra något. Men de där eleverna verkar inte vara så trevliga … Läraren är ju vuxen, hen klarar sig själv. Läraren fattar ju att dom skämtar. Om läraren inte hade varit så petig så hade inget hänt. Lite får man ju tåla när en jobbar med unga. Hen ser faktiskt rädd ut. Men vad kan jag göra?

 •  

  [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Jag borde göra något. Men de där eleverna verkar inte vara så trevliga … Läraren är ju vuxen, hen klarar sig själv. Läraren fattar ju att dom skämtar. Om läraren inte hade varit så petig så hade inget hänt. Lite får man ju tåla när en jobbar med unga. Hen ser faktiskt rädd ut. Men vad kan jag göra?

  Nästa slide:

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

  Nästa slide:

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen.
  3. På så sätt kan ni försäkra er om att de förstår vad som händer.
  4. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  5. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen.
  3. På så sätt kan ni försäkra er om att de förstår vad som händer.
  4. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  5. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.

  Nästa slide:

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla frågor, så välj de frågor ni vill diskutera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att elever kan kränka personal på det här sättet?
  • Om eleven hade varit ensam, tror ni att den hade gjort samma sak då när den blev tillsagd? Försök komma in på vad gruppen betyder, att det som sker i grupp behöver sin publik!
  • Hur kommer det sig att läraren inte lyckas reda ut situationen?
  • När ni lyssnade på berättelsen fick deltagarna och läraren något kön?
  • Varför könade ni som ni gjorde? Tillskrev ni personerna i scenariot någon annan egenskap?
  • Spelar de taskiga elevernas och lärarens kön roll för din motivation att ingripa?
  • Här är det en i personalen som blir utsatt, har ni som elever ansvar att ingripa då?
  • Vad är det som gör det svårt att säga ifrån i en sådan här situation?
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla frågor, så välj de frågor ni vill diskutera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att elever kan kränka personal på det här sättet?
  • Om eleven hade varit ensam, tror ni att den hade gjort samma sak då när den blev tillsagd? Försök komma in på vad gruppen betyder, att det som sker i grupp behöver sin publik!
  • Hur kommer det sig att läraren inte lyckas reda ut situationen?
  • När ni lyssnade på berättelsen fick deltagarna och läraren något kön?
  • Varför könade ni som ni gjorde? Tillskrev ni personerna i scenariot någon annan egenskap?
  • Spelar de taskiga elevernas och lärarens kön roll för din motivation att ingripa?
  • Här är det en i personalen som blir utsatt, har ni som elever ansvar att ingripa då?
  • Vad är det som gör det svårt att säga ifrån i en sådan här situation?

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

  Nästa slide:

  Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna!

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna!

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.
  6. Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.
  6. Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

  Nästa slide:

  Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

  Nästa slide:

  1. Dela ut scenariopapperen till deltagarna.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Dela ut scenariopapperen till deltagarna.

  Nästa slide:

  1. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Du och dina vänner hänger ute på torget. Du ser Kim komma mot er. Av någon anledning så passar inte Kim in i gänget. Det blir alltid konstigt när hen är med. Det har gjort att ni drar när hen kommer för att slippa den konstiga stämningen. Din kompis säger: ”Kom vi måste dra nu, Kim kommer”. Ni går snabbt iväg och du ser att Kim stannar upp och bara tittar efter er och slår sen ner blicken.

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot:

  Du och dina vänner hänger ute på torget. Du ser Kim komma mot er. Av någon anledning så passar inte Kim in i gänget. Det blir alltid konstigt när hen är med. Det har gjort att ni drar när hen kommer för att slippa den konstiga stämningen. Din kompis säger: ”Kom vi måste dra nu, Kim kommer”. Ni går snabbt iväg och du ser att Kim stannar upp och bara tittar efter er och slår sen ner blicken.

  Nästa slide:

  Tankar som snurrar.

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  Tankar som snurrar.

  Nästa slide:

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Men oj detta kan inte kännas kul för Kim. Varje gång hen närmar sig så drar vi. Men om inte hen var så konstig och på skulle vi stanna kvar. Fast ändå tänk om jag var i Kims situation – inte kul. Något måste göras vi kan inte fortsätta så här.

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be en annan frivillig deltagare att läsa upp Tankar som snurrar:

  Men oj detta kan inte kännas kul för Kim. Varje gång hen närmar sig så drar vi. Men om inte hen var så konstig och på skulle vi stanna kvar. Fast ändå tänk om jag var i Kims situation – inte kul. Något måste göras vi kan inte fortsätta så här.

  Nästa slide:

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Fråga eleverna:
   • Är situationen realistisk?
   • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?
  2. Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen.
  3. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

  Nästa slide:

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen.
  3. På så sätt kan ni försäkra er om att de förstår vad som händer.
  4. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  5. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar.
  2. Gå igenom frågorna på sliden för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen.
  3. På så sätt kan ni försäkra er om att de förstår vad som händer.
  4. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.
  5. Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt.

  Nästa slide:

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att en grupp kan göra så här?
  • Skulle en göra så här mot Kim om en var ensam? Eller är detta något en gör för att en är i grupp?
  • Kan detta hända i ert sammanhang?
  • Hur blir det för den som blir utstött? Hur mår Kim?
  • Hur könade ni personerna i scenariot? Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?

  Om deltagarna har könat personerna som tjejer, fortsätt med dessa frågor:

  • Hur kommer det sig att tjejer kan göra så här?
  • Vad kan hindra en från att bryta det här beteendet (alltså att frysa ut andra/inte låta alla vara med)?

  Om deltagarna inte könade scenariot som en tjejgrupp, undersök hur de tänker.

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan.
  2. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera.
  3. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp.
  4. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

  Frågor att diskutera:

  • Hur kommer det sig att en grupp kan göra så här?
  • Skulle en göra så här mot Kim om en var ensam? Eller är detta något en gör för att en är i grupp?
  • Kan detta hända i ert sammanhang?
  • Hur blir det för den som blir utstött? Hur mår Kim?
  • Hur könade ni personerna i scenariot? Spelar personernas kön någon roll för hur ni ser på situationen?

  Om deltagarna har könat personerna som tjejer, fortsätt med dessa frågor:

  • Hur kommer det sig att tjejer kan göra så här?
  • Vad kan hindra en från att bryta det här beteendet (alltså att frysa ut andra/inte låta alla vara med)?

  Om deltagarna inte könade scenariot som en tjejgrupp, undersök hur de tänker.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen.
  2. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

  Frågor att diskutera:

  • Vad hade du kunnat göra?
  • Vad hade de som är med i situationen kunnat göra?

  Nästa slide:

  Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna!

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna!

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.
  6. Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.
 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  1. Be deltagarna jämföra de alternativa lösningarna på sliden med de lösningar gruppen kommit fram till.
  2. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa handlingsalternativet.
  3. Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera.
  4. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker.
  5. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.
  6. Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

  Nästa slide:

  Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

 • [3. Träna på att ingripa, 25 min]

  Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

  Nästa slide:

  1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
  2. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
  2. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta prata o då.

  Nästa slide:

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna

  Nästa slide:

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.
 • [4. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.

  Nästa slide:

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.
 • [Avslutning – information om stöd]

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.

  Nästa slide:

  Tack för idag!

 • Tack för idag!


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.