Logga in

Lektion 3: Killar och mäns våld

Mål för lektionen

 • Att föra frågan om våld närmare deltagarna
 • Att få deltagarna att vilja vara med i arbetet att förebygga våld i sin vardag

Material

 • Dator, tavla och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Våldspyramiden och en färgpenna
 • Loggbok

Lokalbehov

Lektion 3 kräver ett stort klassrum. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen. Påminn om samtalet där ni pratade om vad som kan uppfattas som våld. Påminn om att de som framförallt använder våld är killar och män. Det betyder inte att alla killar använder våld, men nästan alla som använder våld är killar.

Dagens lektion har fokus på hur det är att leva med våld. Vi kommer också att börja fundera kring hur vi kan förebygga våld.

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn också om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata. Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan som delades ut på första lektionen (en förkortad version kommer upp i presentationen i slutet av varje lektion). Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var den finns. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar.

>

2. ”En riktig våldtäktsman” (25 min)

Mål med momentet

 • Tydliggöra hur sociala medier spelade en aktiv roll i händelsens utveckling.
 • Reflektera kring vårt användande av sociala medier och hur vi kan hjälpas åt att stödja varandra på nätet.
 • Problematisera föreställningen om vem som kan vara en förövare.
 • Problematisera skuldbeläggande av offer.

Ni ska nu läsa en berättelse som bygger på en verklig händelse, där en tjej våldtogs av sin klasskamrat. Det hände på riktigt i en mindre stad i norra Sverige, men namn och plats har tagits bort. Den handlar om hur åskådare kan lägga sig i på ett mindre lyckat sätt. Berätta för deltagarna att ni kommer att diskutera berättelsen efter att ni har läst den.

Syftet med berättelsen är att problematisera hur sociala medier kan bidra till ryktesspridning, vilket kan få förödande konsekvenser. Förhoppningen är också att sätta igång reflektion kring hur en delar inlägg och beter sig på sociala medier, samt att motivera till att i framtiden vara med och stoppa liknande drev.

Steg 1. Läs berättelsen högt

Det hände 2010

En tjej, precis fyllda 14 år, vi kan kalla henne Maria, blir våldtagen av sin skolkamrat Alex på en av skolans toaletter, mitt på dagen när de andra har lektion. Maria polisanmäler våldtäkten och Alex förhörs av polisen. Alex hävdar att Maria ljuger: Han har aldrig varit på toa samtidigt som henne. Rykten sprids i skolan och via sociala medier: Att Maria ljuger och att Alex, som är en schysst och omtyckt kille, är oskyldig.

Maria blir omskriven på sociala medier som ”bitch, slampa och fjortisfitta”. Ryktet sprids att hon har anmält Alex för att han inte ville vara tillsammans med henne. Det sprider sig som en löpeld på sociala medier. Nästan alla, även vuxna, på skolan tror på Alex. Alla verkar backa honom.

Men åklagare och polis tror på Maria. De har förhört Alex igen och vid tredje förhöret erkänner faktiskt Alex att han hade tvingat Maria till att ha sex med honom. Vilket är otroligt ovanligt att en våldtäktsman gör! Han säger att Maria bad honom att sluta fem eller sex gånger, men att han ändå satte sig på hennes armar för att hon inte skulle kunna komma loss. Han erkänner att han bände upp hennes käkar för att tvinga Maria att suga av honom.

På punkt efter punkt beskriver Alex detaljerat våldtäkten på samma sätt som Maria. Men två veckor senare ändrar Alex sin version igen. Nu säger han att Maria var med på allt som hände på toaletten. Men det spelar ingen roll. Tingsrätten och senare hovrätten tvivlar inte på Maria och dömer Alex för våldtäkt mot barn eftersom hon bara är 14 år och Alex är 15 år gammal.

Trots det fortsätter eleverna på skolan och vuxna att stödja Alex. På nätet skriver 2000 personer på ett upprop för att fria honom. På sociala medier startas en grupp som snabbt får 4000 medlemmar.

På nätet skrivs hundratals hätska kommentarer och folk sprider rykten om Maria:

”Fy fan för äckliga fjortisluder som vill ha pengar och uppmärksamhet.”

”Det är sådant här som gör att jag skäms över att vara tjej. Att anmäla någon bara för att hämnas tyder på enorma psykiska problem. Hon borde få psykvård.”

Maria mår allt sämre av ryktesspridningen och mobbningen på nätet. Hon känner sig isolerad, blir hotad och tvingas ha en kamratstödjare som följer henne i skolan. Till slut blir situationen alldeles för svår. Då tar hon beslutet att flytta 50 mil därifrån till en annan skola långt, långt bort.

Maria tycker att det jobbigaste med allt som har hänt är att inte bli trodd när hon vet vad som har hänt. Hon känner sig helt maktlös. Alex lever kvar i staden. Han våldtar ytterligare en tjej på skolavslutningen samma år, i omklädningsrummet. Även den tjejen polisanmäler Alex och han blir dömd igen.

Men stödet för Alex lever vidare på sociala medier. Ett tag till i alla fall … Även denna tjej blir omtalad på nätet som hora och lögnare. Men efter en tid, när det blivit uppenbart att Alex blivit dömd för två våldtäkter, så vänder mobben på sociala medier från tjejerna och mot Alex istället. Samma personer som nyss hatade tjejerna hatar nu Alex och hänger ut honom som ett monster. Över en natt är Alex den som alla hatar.

Steg 2. Gruppdiskussion

Dela in deltagarna i grupper om 4 och be dem diskutera följande frågor, följ sedan upp i helgrupp:

 • Vad väcker det för tankar och funderingar när ni hör talas om Alex-fallet?
 • Hur är det möjligt att situationen blev så här?
 • Hur kommer det sig att många blir så upptagna av att Alex måste vara oskyldig och att dessa två tjejer ljuger?

Fortsätt med följande frågor, först i smågrupperna och sedan i helgrupp:

 • Vilken roll tror ni att sociala medier spelade här?
 • Varför är det så lätt att haka på?
 • Hur tror ni ryktesspridningen hade sett ut utan sociala medier?

När ni diskuterar i helgrupp, påpeka sociala mediers roll i att hatet kunde växa så snabbt och bli så starkt. Påpeka också att Alex var känd som en trevlig och schysst kille. När det kom fram vad som hänt tänkte många att ”han som är så snäll kan väl inte vara en våldtäktsman”. Det stämde inte med myten om den ”psykiskt sjuka mannen i busken” vilket är det vi ser mest av i media.

Här var det många som la sig i via sociala medier, till och med vuxna deltog i drevet. Deras agerande blev ytterligare ett övergrepp för tjejerna. När mobben vänder sig mot Alex blir även han utsatt.

Steg 3. Hur kan vi stoppa drevet?

Uppmuntra deltagarna att i samma grupper som tidigare reflektera kring följande:

 • Hur kan vi motarbeta att rykten börjar spridas?
 • Hur kan vi stödja varandra på nätet?

Gå igenom i helgrupp och skriv upp deltagarnas svar på tavlan, framför allt förslagen kring att stödja varandra på nätet. Det är viktigt att samtalet berör hur svårt det kan vara att stoppa ett drev på sociala medier, men att det är viktigt att försöka.

Avsluta övningen med att säga följande:

 • Deltagarna har fått en annan chans än Alex och Maria.
 • I de elva kommande lektionerna får de chansen att veta mer om hur de kan ingripa.
 • De kommer få lära sig hur samtycke fungerar (inte bara vid sexuella relationer utan i livet i stort). Ni kommer också prata om hur samvaro med andra kan vara så respektfullt som möjligt.
 • Uppmuntra deltagarna att se på dessa lektioner som en möjlighet att förebygga att någon blir våldtagen på deras skola.

Tänk på följande!

Samtalet om Maria och Alex behöver sluta med att det finns konstruktiva förslag på hur en kan försöka förebygga att en situation går så här långt. Det är också viktigt att ta upp vad en kan göra innan våldtäkten för att förebygga att Alex utsätter Maria och den andra tjejen. Många kommer eventuellt att säga att det är något fel på Alex som gör så här. Poängtera då att det vet vi inget om, men det ni kan förmedla är att: Alex är inte så intresserad av samtycke när det kommer till att ha sex med andra. Det vill säga, att han bryr sig inte om ifall den han har sex med vill samma sak som han. Han borde få prata med någon om vad samtycke är (alltså att båda verkligen vill samma saker) och hur en läser av andras signaler. Skolan kan även genomföra lektioner som bjuder in till samtal kring relationer, sexualitet och våld.

>

3. Följa John (5 min)

Be deltagarna att resa sig upp (de som kan). Övningen går ut på att röra sig så mycket det går utan att lämna sin plats. En av ledarna gör olika konstiga rörelser som deltagarna ska följa.

>

4. Placera in berättelsen i våldspyramiden (10 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får en bredare och tydligare förståelse av våld.

Ta fram våldspyramiden, där ni ska ha skrivit in deltagarnas exempel på våld från lektion 2. Be deltagarna att definiera vad det är för våld som Maria och den andra tjejen utsätts för. Om deras definition inte redan finns med skriv in den och markera de ord som berör dagens tema.

Det är viktigt att få med förtalet via sociala medier, utfrysningen och våldtäkten. Det finns många våldshandlingar i berättelsen. Be deltagarna reflektera kring vad det är som möjliggör detta våld, alltså kopplingen till basen i pyramiden.

>

5. Avslutande reflektioner (5 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Vad väcker detta tema för tankar och känslor i dig?

>

 • MVP, lektion 3. Killar och mäns våld

  Innehåll:

  1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)
  2. ”En riktig våldtäktsman” (25 min)
  3. Följa John (5 min)
  4. Placera in våldet i våldspyramiden (10 min)
  5. Avslutande reflektioner (5 min)

  Mål för lektionen:

  • Att föra frågan om våld närmare deltagarna
  • Att få deltagarna att vilja vara med i arbetet att förebygga våld i sin vardag

  Material:

  • Dator, tavla och projektor
  • Ljud och internetuppkoppling
  • Våldspyramiden och en färgpenna
  • Loggbok

  Lokalbehov:

  Lektion 3 kräver ett stort klassrum. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
  • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
  • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till nån på stödlistan.

  Nästa slide:

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen.
  2. Påminn om samtalet där ni pratade om vad som kan uppfattas som våld.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Be deltagarna reflektera kring förra lektionen.
  2. Påminn om samtalet där ni pratade om vad som kan uppfattas som våld.

  Nästa slide:

  Vad ska vi göra idag?

 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Vad ska vi göra idag?

  Nästa slide:

  Berätta följande för eleverna:

  • De som framförallt använder våld är killar och män.
  • Det betyder inte att alla killar använder våld, men nästan alla som använder våld är killar.
  • Dagens lektion har fokus på hur det är att leva med våld.
  • Vi kommer också att börja fundera kring hur vi kan förebygga våld.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  Berätta följande för eleverna:

  • De som framförallt använder våld är killar och män.
  • Det betyder inte att alla killar använder våld, men nästan alla som använder våld är killar.
  • Dagens lektion har fokus på hur det är att leva med våld.
  • Vi kommer också att börja fundera kring hur vi kan förebygga våld.

  Nästa slide:

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut på första lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.
 • [1. Backspegel och introduktion, 5 min]

  1. Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata.
  3. Påminn om stödlistan som ni delade ut på första lektionen.
  4. Berätta att en förkortad version dyker upp i slutet av lektionen.
  5. Påminn om att den finns på skolans webb, om ni har lagt upp den där.
  6. Poängtera att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Tydliggöra hur sociala medier spelade en aktiv roll i händelsens utveckling.
  • Reflektera kring vårt användande av sociala medier och hur vi kan hjälpas åt att stödja varandra på nätet.
  • Problematisera föreställningen om vem som kan vara en förövare.
  • Problematisera skuldbeläggande av offer.
  1. Berätta att eleverna kommer att få höra en berättelse som bygger på en verklig händelse där en tjej våldtogs av sin klasskamrat. Det hände i en mindre stad i norra Sverige, men namn och plats har tagits bort.
  2. Den handlar om när åskådare lägger sig i på ett sätt som inte blir så bra.
  3. Berätta att ni kommer att diskutera berättelsen efter att ni har läst den.
 • [2. ”En riktig våldtäktsman”, 25 min]

  Mål med momentet:

  • Tydliggöra hur sociala medier spelade en aktiv roll i händelsens utveckling.
  • Reflektera kring vårt användande av sociala medier och hur vi kan hjälpas åt att stödja varandra på nätet.
  • Problematisera föreställningen om vem som kan vara en förövare.
  • Problematisera skuldbeläggande av offer.
  1. Berätta att eleverna kommer att få höra en berättelse som bygger på en verklig händelse där en tjej våldtogs av sin klasskamrat. Det hände i en mindre stad i norra Sverige, men namn och plats har tagits bort.
  2. Den handlar om när åskådare lägger sig i på ett sätt som inte blir så bra.
  3. Berätta att ni kommer att diskutera berättelsen efter att ni har läst den.

  Nästa slide:

  1. Läs berättelsen!

  DET HÄNDE 2010

  En tjej, precis fyllda 14 år, vi kan kalla henne Maria, blir våldtagen av sin skolkamrat Alex, på en av skolans toaletter, mitt på dagen när de andra har lektion.

  Maria polisanmäler våldtäkten. Alex förhörs av polisen. Alex hävdar att Maria ljuger: Han har aldrig varit på toa samtidigt som henne. Rykten sprids i skolan och via sociala medier: Att Maria ljuger och att Alex, som är en schysst och omtyckt kille, är oskyldig.

  Maria blir omskriven på sociala medier som ”bitch, slampa och fjortisfitta”. Ryktet sprids att hon har anmält Alex för att han inte ville vara tillsammans med henne. Det sprider sig som en löpeld på sociala medier. Nästan alla, även vuxna, på skolan tror på Alex. Alla verkar backa honom.

  Men åklagare och polisen tror på Maria. De har förhört Alex igen och vid tredje förhöret erkänner faktiskt Alex att han hade tvingat Maria till att ha sex med honom. Vilket är otroligt ovanligt att en våldtäktsman gör! Han säger att Maria bad honom att sluta fem eller sex gånger, men att han ändå satte sig på hennes armar för att hon inte skulle kunna komma loss. Han erkänner att han bände upp hennes käkar för att tvinga Maria att suga av honom.

  På punkt efter punkt beskriver Alex detaljerat våldtäkten på samma sätt som Maria. Men två veckor senare ändrar Alex sin version igen. Nu säger han att Maria var med på allt som hände på toaletten. Men det spelar ingen roll. Tingsrätten och senare hovrätten tvivlar inte på Maria och dömer Alex för våldtäkt mot barn eftersom hon bara är 14 år och Alex är 15 år gammal.

  Trots det fortsätter eleverna på skolan och vuxna att stödja Alex. På nätet skriver 2000 personer på ett upprop för att fria honom. På sociala medier startas en grupp som snabbt får 4000 medlemmar.

  På nätet skrivs hundratals hätska kommentarer och folk sprider rykten om Maria:

  ”Fy fan för äckliga fjortisluder som vill ha pengar och uppmärksamhet.”

  ”Det är sådant här som gör att jag skäms över att vara tjej. Att anmäla någon bara för att hämnas tyder på enorma psykiska problem. Hon borde få psykvård.”

  Maria mår allt sämre av ryktesspridningen och mobbningen på nätet. Hon känner sig isolerad, blir hotad och tvingas ha en kamratstödjare som följer henne i skolan. Till slut blir situationen alldeles för svår. Då tar hon beslutet att flytta 50 mil därifrån till en annan skola långt, långt bort.

  Maria tycker att det jobbigaste med allt som har hänt är att inte bli trodd när hon vet vad som har hänt. Hon känner sig helt maktlös. Alex lever kvar i staden. Han våldtar ytterligare en tjej på skolavslutningen samma år, i omklädningsrummet. Även den tjejen polisanmäler Alex och han blir dömd igen.

  Men stödet för Alex lever vidare på sociala medier. Ett tag till i alla fall … Även denna tjej blir omtalad på nätet som hora och lögnare. Men efter en tid, när det blivit uppenbart att Alex blivit dömd för två våldtäkter, så vänder mobben på sociala medier från tjejerna och mot Alex istället.

  Samma personer som nyss hatade tjejerna hatar nu Alex och hänger ut honom som ett monster. Över en natt är Alex den som alla hatar.

 • [2. ”En riktig våldtäktsman”, 25 min]

  1. Läs berättelsen!

  DET HÄNDE 2010

  En tjej, precis fyllda 14 år, vi kan kalla henne Maria, blir våldtagen av sin skolkamrat Alex, på en av skolans toaletter, mitt på dagen när de andra har lektion.Maria polisanmäler våldtäkten. Alex förhörs av polisen. Alex hävdar att Maria ljuger: Han har aldrig varit på toa samtidigt som henne. Rykten sprids i skolan och via sociala medier: Att Maria ljuger och att Alex, som är en schysst och omtyckt kille, är oskyldig.

  Maria blir omskriven på sociala medier som ”bitch, slampa och fjortisfitta”. Ryktet sprids att hon har anmält Alex för att han inte ville vara tillsammans med henne. Det sprider sig som en löpeld på sociala medier. Nästan alla, även vuxna, på skolan tror på Alex. Alla verkar backa honom.

  Men åklagare och polisen tror på Maria. De har förhört Alex igen och vid tredje förhöret erkänner faktiskt Alex att han hade tvingat Maria till att ha sex med honom. Vilket är otroligt ovanligt att en våldtäktsman gör! Han säger att Maria bad honom att sluta fem eller sex gånger, men att han ändå satte sig på hennes armar för att hon inte skulle kunna komma loss. Han erkänner att han bände upp hennes käkar för att tvinga Maria att suga av honom.

  På punkt efter punkt beskriver Alex detaljerat våldtäkten på samma sätt som Maria. Men två veckor senare ändrar Alex sin version igen. Nu säger han att Maria var med på allt som hände på toaletten. Men det spelar ingen roll. Tingsrätten och senare hovrätten tvivlar inte på Maria och dömer Alex för våldtäkt mot barn eftersom hon bara är 14 år och Alex är 15 år gammal.

  Trots det fortsätter eleverna på skolan och vuxna att stödja Alex. På nätet skriver 2000 personer på ett upprop för att fria honom. På sociala medier startas en grupp som snabbt får 4000 medlemmar.

  På nätet skrivs hundratals hätska kommentarer och folk sprider rykten om Maria:

  ”Fy fan för äckliga fjortisluder som vill ha pengar och uppmärksamhet.”

  ”Det är sådant här som gör att jag skäms över att vara tjej. Att anmäla någon bara för att hämnas tyder på enorma psykiska problem. Hon borde få psykvård.”

  Maria mår allt sämre av ryktesspridningen och mobbningen på nätet. Hon känner sig isolerad, blir hotad och tvingas ha en kamratstödjare som följer henne i skolan. Till slut blir situationen alldeles för svår. Då tar hon beslutet att flytta 50 mil därifrån till en annan skola långt, långt bort.

  Maria tycker att det jobbigaste med allt som har hänt är att inte bli trodd när hon vet vad som har hänt. Hon känner sig helt maktlös. Alex lever kvar i staden. Han våldtar ytterligare en tjej på skolavslutningen samma år, i omklädningsrummet. Även den tjejen polisanmäler Alex och han blir dömd igen.

  Men stödet för Alex lever vidare på sociala medier. Ett tag till i alla fall … Även denna tjej blir omtalad på nätet som hora och lögnare. Men efter en tid, när det blivit uppenbart att Alex blivit dömd för två våldtäkter, så vänder mobben på sociala medier från tjejerna och mot Alex istället.

  Samma personer som nyss hatade tjejerna hatar nu Alex och hänger ut honom som ett monster. Över en natt är Alex den som alla hatar.

  Nästa slide:

  1. Dela in eleverna i grupper om fyra.
  2. Låt dem diskutera frågorna och följ sedan upp i helgrupp.
  3. Fortsätt sedan med frågorna på nästa slide.
 • [2. ”En riktig våldtäktsman”, 25 min]

  1. Dela in eleverna i grupper om fyra.
  2. Låt dem diskutera frågorna och följ sedan upp i helgrupp.
  3. Fortsätt sedan med frågorna på nästa slide.

  Nästa slide:

  1. Låt eleverna diskutera frågorna i sina smågrupper.
  2. Följ upp i helgrupp.
  3. Påpeka sociala mediers roll i att hatet kunde växa så snabbt och bli så starkt.
  4. Påpeka också att Alex var känd som en trevlig och schysst kille. När det kom fram vad som hänt tänkte många att ”han som är så snäll kan väl inte vara en våldtäktsman”. Det stämde inte med myten om den ”psykiskt sjuka mannen i busken” vilket är det vi ser mest av i media.
  5. Här var det många som la sig i via sociala medier, till och med vuxna deltog i drevet. Deras agerande blev ytterligare ett övergrepp för tjejerna. När mobben vänder sig mot Alex blir även han utsatt.
 • [2. ”En riktig våldtäktsman”, 25 min]

  1. Låt eleverna diskutera frågorna i sina smågrupper.
  2. Följ upp i helgrupp.
  3. Påpeka sociala mediers roll i att hatet kunde växa så snabbt och bli så starkt.
  4. Påpeka också att Alex var känd som en trevlig och schysst kille. När det kom fram vad som hänt tänkte många att ”han som är så snäll kan väl inte vara en våldtäktsman”. Det stämde inte med myten om den ”psykiskt sjuka mannen i busken” vilket är det vi ser mest av i media.
  5. Här var det många som la sig i via sociala medier, till och med vuxna deltog i drevet. Deras agerande blev ytterligare ett övergrepp för tjejerna. När mobben vänder sig mot Alex blir även han utsatt.

  Nästa slide:

  Uppmuntra deltagarna att i samma grupper som tidigare reflektera kring följande:

  • Hur kan vi motarbeta att rykten börjar spridas?
  • Hur kan vi stödja varandra på nätet?

  Tänk på följande!

  Samtalet om Maria och Alex behöver sluta med att det finns konstruktiva förslag på hur en kan försöka förebygga att en situation går så här långt. Det är också viktigt att ta upp vad en kan göra innan våldtäkten för att förebygga att Alex utsätter Maria, och den andra tjejen. Många kommer eventuellt att säga att det är något fel på Alex som gör så här. Poängtera då att det vet vi inget om, men det ni kan förmedla är att: Alex är inte så intresserad av samtycke när det kommer till att ha sex med andra. Det vill säga, att han bryr sig inte om ifall den han har sex med vill samma sak som han. Så han borde få samtal kring vad samtycke är (alltså att båda verkligen vill samma saker) och hur en läser av andras signaler.  Men även att skolan kan genomföra lektioner som bjuder in till samtal kring relationer, sexualitet och våld.

 • [2. ”En riktig våldtäktsman”, 25 min]

  Uppmuntra deltagarna att i samma grupper som tidigare reflektera kring följande:

  • Hur kan vi motarbeta att rykten börjar spridas?
  • Hur kan vi stödja varandra på nätet?

  Tänk på följande!

  Samtalet om Maria och Alex behöver sluta med att det finns konstruktiva förslag på hur en kan försöka förebygga att en situation går så här långt. Det är också viktigt att ta upp vad en kan göra innan våldtäkten för att förebygga att Alex utsätter Maria, och den andra tjejen. Många kommer eventuellt att säga att det är något fel på Alex som gör så här. Poängtera då att det vet vi inget om, men det ni kan förmedla är att: Alex är inte så intresserad av samtycke när det kommer till att ha sex med andra. Det vill säga, att han bryr sig inte om ifall den han har sex med vill samma sak som han. Så han borde få samtal kring vad samtycke är (alltså att båda verkligen vill samma saker) och hur en läser av andras signaler.  Men även att skolan kan genomföra lektioner som bjuder in till samtal kring relationer, sexualitet och våld.

  Nästa slide:

  1. Skriv upp deltagarnas svar på tavlan, framför allt förslagen kring att stoppa drevet och att stödja varandra på nätet.
  2. Det är viktigt att samtalet berör hur svårt det kan vara att stoppa ett drev på sociala medier, men att det är viktigt att försöka.
  3. Avsluta övningen med att säga följande:
   • Deltagarna har fått en annan chans än Alex och Maria.
   • I de elva kommande lektionerna får de chansen att veta mer om hur de kan ingripa.
   • De kommer få lära sig hur samtycke fungerar (inte bara vid sexuella relationer utan i livet i stort). Ni kommer också prata om hur samvaro med andra kan vara så respektfullt som möjligt.
  4. Uppmuntra deltagarna att se på dessa lektioner som en möjlighet att förebygga att någon blir våldtagen på deras skola.
 • [2. ”En riktig våldtäktsman”, 25 min]

  1. Skriv upp deltagarnas svar på tavlan, framför allt förslagen kring att stoppa drevet och att stödja varandra på nätet.
  2. Det är viktigt att samtalet berör hur svårt det kan vara att stoppa ett drev på sociala medier, men att det är viktigt att försöka.
  3. Avsluta övningen med att säga följande:
   • Deltagarna har fått en annan chans än Alex och Maria.
   • I de elva kommande lektionerna får de chansen att veta mer om hur de kan ingripa.
   • De kommer få lära sig hur samtycke fungerar (inte bara vid sexuella relationer utan i livet i stort). Ni kommer också prata om hur samvaro med andra kan vara så respektfullt som möjligt.
  4. Uppmuntra deltagarna att se på dessa lektioner som en möjlighet att förebygga att någon blir våldtagen på deras skola.

  Nästa slide:

  1. Be eleverna att resa sig upp (de som kan).
  2. Övningen går ut på att röra sig så mycket det går utan att lämna sin plats.
  3. En av ledarna gör olika konstiga rörelser som eleverna ska följa.
 • [3. Följa John, 5 min]

  1. Be eleverna att resa sig upp (de som kan).
  2. Övningen går ut på att röra sig så mycket det går utan att lämna sin plats.
  3. En av ledarna gör olika konstiga rörelser som eleverna ska följa.

  Nästa slide:

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får en bredare och tydligare förståelse av våld.
  1. Ta fram våldspyramiden, där ni ska ha skrivit in elevernas exempel på våld från lektion 2.
  2. Be deltagarna att definiera vad det är för våld som Maria och den andra tjejen utsätts för.
  3. Om deras definition inte redan finns med skriv in den och markera de ord som berör dagens tema.
  4. Det är viktigt att få med förtalet via sociala medier, utfrysningen, våldtäkten osv. Det finns många våldshandlingar i berättelsen.
  5. Be dem reflektera kring vad är det som möjliggör detta våld. Det vill säga: kopplingen till basen i pyramiden.
 • [4. Placera in händelsen i våldspyramiden, 10 min]

  Mål med momentet:

  • Deltagarna får en bredare och tydligare förståelse av våld.
  1. Ta fram våldspyramiden, där ni ska ha skrivit in elevernas exempel på våld från lektion 2.
  2. Be deltagarna att definiera vad det är för våld som Maria och den andra tjejen utsätts för.
  3. Om deras definition inte redan finns med skriv in den och markera de ord som berör dagens tema.
  4. Det är viktigt att få med förtalet via sociala medier, utfrysningen, våldtäkten osv. Det finns många våldshandlingar i berättelsen.
  5. Be dem reflektera kring vad är det som möjliggör detta våld. Det vill säga: kopplingen till basen i pyramiden.

  Nästa slide:

  1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
  2. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då.
 • [5. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft.
  2. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då.

  Nästa slide:

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.
 • [5. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Berätta att det nu är dags att skriva i loggböckerna.
  2. Påminn om att eleverna kan välja att ställa frågor till ledarna i loggböckerna.
  3. De kan också berätta sådant som de vill att ledarna ska känna till.
  4. Berätta att ni kommer att läsa igenom det de har skrivit.
  5. Berätta att böckerna hålls inlåsta mellan lektionerna, och att ingen annan kommer åt dem än ledarna.

  Nästa slide:

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.
 • [5. Avslutande reflektioner, 5 min]

  1. Läs upp reflektionsfrågan.
  2. Ge eleverna några minuter att skriva i sina loggböcker.
  3. Samla in loggböckerna när eleverna har skrivit färdigt.

  Nästa slide:

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.
 • [Avslutning – information om stöd]

  1. Påminn deltagarna att samtal om våld kan väcka frågor och funderingar.
  2. Påminn om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata enskilt.
  3. Betona att eleverna inte ska behöva gå runt och bära på jobbiga tankar själva. Det finns många vuxna som är beredda att lyssna och stötta. Hänvisa till de listade stödinsatserna och påminn om vad de kan hjälpa till med.

  4. Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform – påminn om var den finns. Alternativt påminn om stödlistan ni delat ut/ dela ut stödlistan på nytt.
  5. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite, uppmuntra också till att dela i gruppen om lektionen väcker funderingar eller jobbiga känslor.

  Nästa slide:

  Tack för idag!

 • Tack för idag!


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.