Logga in

Att ha lokala steg 2-utbildade i din kommun är ett sätt att investera i ett hållbart MVP-arbete och samtidigt underlätta spridning av metoden lokalt. En Steg 2-utbildad är delaktig genom hela implementerings-och utbildningsprocessen i uppstarten av ett MVP-arbete på en skola och kan även utbilda nya MVP-ledare på en skola som redan är igång med lektionsserien.

Som steg 2-utbildad har du rätt att hålla i samtliga insatser som görs i samband med implementering av MVP på en ny skola, vilka är:

 • Förankringsamtal med skolans ledning
 • Kunskapshalvdag med all skolans personal
 • Grundutbildning (del 1-2) med de blivande MVP-ledarna
 • Metodhandledning med MVP-teamet

Allt material som du behöver för de olika utbildningsinstatserna hittar du här på steg 2 portalen.

Steg 2 överenskommelse

Som Steg 2:are skrivs en obligatorisk överenskommelse som löper årsvis. Denna överenskommelse är kopplad till en utbildarkostnad på 10 000 kr/person och år.

Den som blir utbildad i Steg-2 har enbart rätt att utbilda inom den kommun eller skola som överenskommelsen är gjord. Det vill säga den Steg 2 utbildade har ingen rätt att fortsätta utbilda andra om den byter kommun eller skola.

Som Steg 2-utbildare är du skyldig att:

 • Enbart utbilda och sprida MVP i icke-kommersiellt syfte samt inom den överenskomna kommunen.
 • Sätta dig in i och följa stöd- och implementeringsmanualer.
 • Ska genomföra grundutbildningen enligt MÄN:s upplägg, samt om möjligt följa de andra utbildningsinsatser som MÄN rekommenderar vid uppstart av en ny skola.
 • Informerar MÄN när en ny skola startar upp ett MVP-arbete, samt meddela vem som är kontaktperson på skolan.
 • Inkomma med listor på alla personer som du utbildar i MVP till MÄN.
 • Informerar MÄN om någon skola slutar arbeta med metoden eller om det uppstår något problem på skolan som berör programmet.
 • Närvara vid de 2 kompetenshöjande (nätverk) träffarna samt En vecka fri från våld-konferensen som MÄN erbjuder.
 • Verka för kvalitetssäkring och metodtrogenhet i arbetet med MVP.

MÄN har skyldighet att erbjuda:

 • En kontaktperson på MÄN som kan svara på frågor och stötta.
 • Att erbjuda kompetenshöjande insatser 2 gånger per år genom nätverksträffar.
 • Att du får en plats på vår våldspreventiva konferens under En vecka fri från våld (eller liknande).
 • Ett nätverk med andra Steg 2:are för möjlighet att utbyta erfarenheter.
 • Möjlighet att påverka materialet i de revideringar som görs 2 gånger per år.
 • Tillhandahålla MVPs utbildningsmaterial för Steg 2:are.

Har du frågor kring uppdraget eller materialet är du alltid välkommen att kontakta utbildning@mfj.se.


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.