Logga in

Lektion 1: Vad är MVP?

Mål med lektionen

 • Eleverna får veta vad MVP är och vad de kommande lektionerna handlar om.
 • Eleverna får reflektera över vad mod betyder för dem.
 • Eleverna får information om vart de kan vända sig för stöd

Material

 • Ordlista på tavlan (se genomförandemanualen)
 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Talsak att hålla i handen (exempelvis ett mjukisdjur, en penna eller en burk).
 • Loggbok för utdelning.

Lokalbehov

Lektion 1 kräver ett stort grupprum. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra men välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Film

Observera att filmen ”Låt din ord göra skillnad endast går att sätta igång i ”Projektorvyn” när ni startat lektionen. När ni förbereder lektionen kan ni titta på filmen längst ned här i lektionsöversikten.

Starta lektion

1. Introducera lektionen (10 min)

1. Introducera MVP:s lektionsserie

Berätta att MVP är ett program som handlar om hur vi vuxna och elever tillsammans kan hjälpas åt för att minska våld och kränkningar i skolan. MVP står för Mentors in Violence Prevention och kommer från början från USA.

Runt om i Sverige finns det många andra skolor som också arbetar med MVP-programmet precis som ni!

För att få igång elevernas tankar kan ni börja med att visa filmen ”Låt dina ord göra skillnad” från organisationen Friends. Ni kan se filmen i förväg längst ner här i lektionsöversikten.

Fråga eleverna om filmens budskap. Undersök om de förstår poängen med ordet ”hej!”  och poängtera att ingen ska behöva ha det som barnet i filmen. Tydliggör att temat i filmen är en av anledningarna till att vi behöver prata om kränkningar och våld i skolan.

Förmedla att undersökningar där barn har tillfrågats om hur de har det i skolan visar att många elever upplever skolan som en otrygg och våldsam plats.

Elever känner sig otrygga bland annat på grund av:

 • bråk på skolgården.
 • att elever eller personal säger taskiga saker till varandra.
 • att elever retar varandra.
 • att någon mobbar någon.
 • att mycket som händer online fortsätter i skolan.

2. Förmedla att skolan är en plats som ska vara fri från våld

Placera MVP-lektionerna i ett större sammanhang genom att berätta om skolans ansvar för att förebygga kränkningar och trakasserier. Förmedla tydligt att det, i första hand, är skolans ansvar att se till att alla elever har det bra i skolan.

I förarbetet till lektionsserien ska alla elever ha blivit tilldelade en “trygg bas”-person (se Genomförandemanualen för mer information). Under denna lektion ska ni undersöka om eleverna vet vart de ska vända sig i krissituationer. Fråga följande:

 • Om någon beter sig dumt mot någon så att den blir ledsen eller arg, vet ni vem eller vilka på skolan som ska hjälpa till och se till att det inte händer igen?

Det är dock inte alltid vuxna finns i närheten. Uppmuntra eleverna till att de också kan hjälpa till. De kan stötta varandra och hjälpas åt om någon blir taskigt bemött eller retad. Det är för att bli säkrare på hur de kan hjälpa varandra som MVP-lektionerna genomförs. När lektionerna är klara ska alla på skolan, både personal och elever, veta mer om vad de kan göra för att hjälpa varandra att se till att ingen ska känna sig utanför, vara rädd eller bli utsatt för våld.

3. Dela ut loggböcker

Efter att introduktionen är klar delar ni ut loggböckerna till eleverna och berättar att boken ska användas till att utvärdera lektionen och förmedla tankar, funderingar och frågor till lärarna. Berätta att böckerna förvaras på ett säkert ställe där bara ni kommer åt dem.

>

2. Klassrumsreglerna (15 min)

För att kunna hålla samtal om våld är det viktigt att ni pratar igenom klassrumsreglerna så att det går att göra det på ett schysst och respektfullt sätt.
Alla som håller i MVP-lektioner ska ha koll på reglerna, men om ni som håller i lektionen kommer utifrån är det extra viktigt. Alla i klassen har ett ansvar att se till att reglerna efterlevs, men det är ni ledare som har det yttersta ansvaret för att se till att det verkligen blir så under alla lektioner.

1. Skapa klassrumsregler

Använd en tavla eller blädderblock där ni fyller i hur ni vill vara med varandra, särskilt nu under MVP-lektionerna.

 • Om regler redan finns så kan ni ta fram dessa och fråga: är det något ni skulle vilja lägga till utifrån det vi ska prata om?
 • Om det inte finns några regler, ställ följande fråga: Nu när vi ska prata om sådana här saker, vad tänker ni blir viktigt då? Hur gör vi det så att det känns schysst och bra för alla?

När ni är färdiga går ni igenom klassrumsreglerna och poängterar att de är viktiga för att skapa schyssta samtal. Under MVP-lektionerna ska eleverna varken kommentera eller skratta åt varandra. Påminn eleverna om reglerna när de inte visar varandra respekt. Lägg till följande punkter om de inte redan ingår i klassrumsreglerna:

 • Visa varandra respekt.
 • Kommentera inte varandra.
 • Lämna inte ut klasskompisar. Om du vill berätta något om någon annan, använd aldrig deras namn utan skydda deras identitet.
 • Ta hand om dig själv. Om det vi talar om känns för jobbigt kan du alltid gå ut och ta en paus, men en av lärarna kommer att kolla hur läget är.

2. Påminn eleverna om att de kan prata med de vuxna på skolan

Det är viktigt att förmedla till eleverna att samtal om kränkningar och våld kan väcka tankar och funderingar, och att ni lärare därför stannar kvar en stund efter lektionen ifall någon vill fråga eller berätta något om dagens tema.

Det är också viktigt att förmedla att all personal på skolan vet om att eleverna pratar om kränkningar och våld, vilket betyder att eleverna kan ställa frågor och berätta saker för alla vuxna på skolan.

Förmedla också att det finns speciella personer som kuratorer och sjuksköterskan som är extra bra på att lyssna om en skulle behöva prata lite mer. Kolla av att alla vet vilka som ingår i elevhälsoteamet och var de håller till.

>

3. Energizer: "Alla som…"

Om ni har tid och behöver lite energi, introducera nu konceptet med energizer-övningar.

Just denna övning går ut på att alla sitter i en ring. Ta bort en stol så att en deltagare blir utan. Den som blir utan stol ställer sig i mitten av ringen och säger något som flera deltagare delar, till exempel hårfärg, ögonfärg, färger på kläderna, favoritfotbollslag eller intresse. Exempelvis ”alla som har röda strumpor byter plats”.

Då ska alla som har röda strumpor byta plats med varandra och den som blir utan stol får hitta på en annan delad egenskap som gör att deltagarna byter platser, så att hen kan sätta sig. Håll på med detta i max 10 min och gå sedan vidare med lektionen.

>

4. Runda: vad är att “vara modig” för dig? (10 min)

Ett sätt att komma igång och skapa reflektion och samtal är att börja med en förhållandevis enkel fråga. Under denna del av lektionerna ska eleverna få svara på frågan: Vad är att ”vara modig” för dig? Det som kommer upp under denna första lektion kan ni sedan återkoppla till under lektionsseriens gång.

Introducera rundor och talsak

Introducera hur en runda går till och presentera vad en talsak är för något. Så här ser reglerna kring en talsak ut:

 • Eleverna får inte avbryta den som håller i talsaken.
 • Eleverna ska inte kommentera det personen med talsaken säger.
 • Den som håller i talsaken har rätt att prata.
 • Hen ska prata utifrån sig själv, inte kommentera vad andra har sagt.

Ni kan också använda er av den ”symboliska mikrofonen” om ni tror att det funkar bättre i er grupp. En symbolisk mikrofon kan vara till exempel en penna, och när talaren håller i den hörs hens röst. Om någon annan pratar, så hörs hen inte alls, eftersom hen inte har mikrofonen i handen. För att detta förhållningssätt ska fungera behöver alla elever vara med på att om någon pratar rätt ut i luften så ignoreras hen eftersom hen inte hörs.

Om ni tror att en talsak eller mikrofon blir ett störande moment, hoppa över det. Det är ni som vet vad som funkar bäst i er grupp.

Så här sätter ni igång rundan

Om ni har möjlighet, ta bort bänkar och sätt er i en ring. Om det skapar oro i gruppen att placera om sig är det bättre att ni sitter kvar som vanligt.

För att bjuda in till samtal kring vad som är modigt är det viktigt att en av ledarna börjar rundan med att dela något. Den som inleder rundan brukar sätta tonen för vad som är möjligt att säga senare i rundan. Ledaren kan till exempel berätta att hen tycker att det är modigt att våga lägga sig i, säga ifrån eller hjälpa någon annan. Så här kan det låta: “Att vara modig för mig är att våga säga vad jag tycker fastän alla andra tycker något helt annat.”

Gå en runda så att alla får chansen att säga en sak var.

Den andra ledaren skriver upp på tavlan vad alla säger i rundan. Sammanfatta sedan listan över vad som är modigt.

Poängtera att eleverna verkar veta precis vad som är modigt och att mod kan hjälpa andra. Avsluta sammanfattningen med att säga att trots att vi vet hur vi borde göra och vad vi tycker är viktigt så kan det var svårt att vara så där modig som en vill och vet att en borde vara.

Förmedla att MVP-lektionerna ska hjälpa oss alla att bli lite mer modiga och säkra på hur vi kan hjälpa andra i vår närhet.

>

5. Avslutande reflektioner (5 min)

Sammanfatta vad ni har pratat om under dagens lektion. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Be sedan deltagarna plocka fram sin loggbok och ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion.

Reflektionsfråga: Hur tycker du det känns att börja arbeta med MVP i skolan?

>


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.