Logga in

Lektion 2: Aktiva åskådare

Mål med lektionen

 • Förstå begreppet “aktiv åskådare”.
 • Se sig själva och andra som aktiva åskådare.
 • Vidga sin bild av när en kan ingripa som åskådare (före, under och efter händelsen).
 • Vidga sin bild av hur en kan ingripa som åskådare.
 • Utforska vad som hindrar en att ingripa.
 • Få syn på sådant som underlättar för en att ingripa.
 • Börja tänka på sin egen roll som åskådare.

Material

 • Ordlista på tavlan (se genomförandemanualen).
 • Dator och projektor.
 • Ljud och internetuppkoppling.
 • Åskådarbilder (se bilaga längts ned på sidan).
 • Loggböcker.

Lokalbehov

Lektion 2 kräver ett stort grupprum. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra men välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Börja med att kolla av vad eleverna minns från första lektionen. Påminn dem om att det finns många situationer i skolan som inte alltid går rätt till och att eleverna på olika sätt kan hjälpa till så att alla känner sig trygga på skolan.

Introducera dagens lektion, som handlar om att vara en aktiv åskådare. Poängen är att börja prata om alla som finns runtom och ser kränkande saker hända. Att vara en åskådare kan betyda många saker: vi ser något, hör något, hör talas om något eller får något berättat för oss.

Påminn om klassrumsreglerna och att de är till för att skapa schyssta samtal. Förmedla att ni stannar kvar efter lektionen ifall eleverna vill fråga eller berätta något om dagens tema.

>

2. Vad är en aktiv åskådare? (10 min)

Introducera övningen genom att påminna om lektionsseriens syfte: att vi ska hjälpas åt att skapa en tryggare vardag i skolan. Men för att kunna göra det behöver vi veta när och hur vi kan hjälpa till.

Jobba med åskådarbilder

Men vad är egentligen en åskådare? Det ska vi börja med att prata om. Vi ska titta på bilder, åskådarbilder, där olika saker händer. Nu behöver ni elever hjälpa till och beskriva vad som händer på dessa åskådarbilder.

Gå igenom varje åskådarbild och fråga eleverna:

 • Vad händer på bilden?
 • Vilka är åskådare här och vad gör de?

Förmodligen kommer eleverna att säga ”de tittar på bio”. Då kan ni sammanfatta genom att säga ”tack, här har vi några som ser på bio eller teater, ett exempel på att vara åskådare”.

Klicka fram nästa bild och ställ samma fråga och sammanfatta på liknande sätt. Målet är att få en förståelse för ordet åskådare.

>

3. Energizer: Följa John

Be eleverna ställa sig upp och följa efter vad en av er ledare gör för rörelser. Rör er på samma plats men ta ut svängarna så mycket det går utan att röra er runt i rummet. Tänk på att anpassa rörelserna så att de passar alla elever.

>

4. Hitta konstruktiva lösningar (20 min)

En aktiv åskådare är någon som lägger sig i eller på något sätt hjälper till så att situationen förändras till det bättre. Tidpunkten för att agera är inte enbart att göra något medan det pågår utan även innan något händer eller eskalerar samt efteråt. En viktig del av denna första lektion är att etablera detta tankesätt, att en kan hjälpa till både före och efter, inte bara under tiden.

Skriv upp orden på tavlan: före, under och efter. Dessa ord kan ni ha uppskrivna på tavlan vid varje lektion för att lätt kunna återkoppla till att vi alltid kan göra saker före och efter en situation också.

Gå igenom alla åskådarbilderna igen och fråga eleverna:

 • Hur kan en vara en aktiv åskådare i den här situationen?
 • Hur kan en lägga sig i så att situationen förändras till det bättre?

När det gäller bilden med bio/teater kan eleverna föreslå att en ska applådera eller bua. Om de säger bua, fråga om situationen blir bättre då. Be dem reflektera kring hur det påverkar situationen. Om de uppskattar föreställningen kanske den fortsätter visas länge så att många har chansen att se den. Då har ju publiken påverkat situationen.

Om ni vill göra det ännu tydligare kan ni skriva upp deras förslag på ingripande vid varje åskådarbild på tavlan och sedan sammanfatta förslagen och återigen förtydliga vilka ingripanden som är exempel på före, under och efter.

Undersök vad som hindrar och vad som underlättar

Nu är det dags att undersöka vad som gör det svårt eller omöjligt att ingripa och vad som underlättar ett ingripande, både generellt och i de specifika situationerna på åskådarbilderna. Dela in eleverna i mindre grupper och låt dem arbeta med varsin åskådarbild. Dela ut de utskrivna bilderna till eleverna. Be dem fundera över följande:

 • Vad är det som gör det svårt och hindrar oss från att ingripa?
 • Vad är det som underlättar för oss att ingripa?
 • Ofta känns det lättare att vara aktiv åskådare om en kan vara det tillsammans med andra. Men hur kan en göra för att få med sig fler personer som ingriper?

Tanken är att eleverna ska börja stötta varandra och våga vara aktiva åskådare tillsammans. Men poängtera att ett nytt problem uppstå kan uppstå då. Om en elev samlar ihop ett antal kamrater för att säga till den elev som agerar kränkande mot en annan, finns det en risk att en ny taskig situation utvecklas. När flera går samman för att säga till den som kränkte först, kan den nya situationen upplevas som kränkande då det blir flera mot en.

Be eleverna tänka kring detta dilemma två och två, och be dem om förslag på hur detta skulle kunna göras utan det blir en ny kränkande situation. Avsluta med att reflektera tillsammans i helgrupp.

Sammanfatta övningen

Sammanfatta övningen genom att tacka för alla bra förslag och bekräfta att eleverna redan vet mycket om hur de kan hjälpa till i olika situationer. De vet också mycket om vad det finns för utmaningar och vad som faktiskt hjälper oss att ingripa.

>

5. Avslutande reflektioner (5 min)

Sammanfatta vad ni har pratat om under dagens lektion. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Be sedan deltagarna plocka fram sin loggbok och ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion.

Reflektionsfråga: Kommer du på en situation där du själv varit en aktiv åskådare? Berätta!

>


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.