Logga in

Lektion 7: Normer för tjejer och killar

Mål med lektionen

 • Reflektera kritiskt kring hur genusnormer påverkar vår vardag.
 • Reflektera kring hur genusnormer hänger ihop med våld.
 • Fundera över hur vi kan stötta varandra och vara aktiva åskådare.

Material

 • Eventuell ordlista (se genomförandemanualen).
 • Dator och projektor.
 • Ljud och internetuppkoppling.
 • Loggböcker.

Lokalbehov

Lektion 7 kräver ett stort grupprum. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra men välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Film

Observera att filmen ”HollySiz endast går att sätta igång i ”Projektorvyn” när ni startat lektionen. När ni förbereder lektionen kan ni titta på filmen längst ned här i lektionsöversikten.

Starta lektion

Kort om genusnormer och våld

Förenklat kan en säga att det finns outtalade normer enligt vilka pojkar bör kunna hantera våld, det vill säga ta till fysiskt våld om situationen kräver det. Flickor har inte samma förväntningar på sig. När tjejer använder fysiskt våld kan personer runtomkring reagera både mer kraftfullt och snabbare än om det hade varit en kille som använde våld. Däremot är det inte självklart att vuxna reagerar när flickor använder andra typer av våld, exempelvis att frysa ut andra, ge elaka blickar eller sprida rykten.

>

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Börja dagens lektion med att förmedla att en del barn inte alls känner sig hemma i uppdelningen kille eller tjej. En del barn känner sig varken som tjejer eller killar, utan som allt eller inget av det. En del kan känna att de är födda i fel kropp. De kan exempelvis känna sig som tjejer innerst inne men ha en kropp som andra uppfattar som en pojkes kropp eller tvärtom. Det kan också vara så att vissa barn vill göra saker som andra reagerar på för att det finns idéer om vad en kan göra eller inte göra för att en uppfattas som tjej eller kille. Då kann det vara bra att prata om de här outtalade reglerna för att slippa bli begränsad av dem. Vi ska prata mer om just outtalade regler för tjejer och killar på den här lektionen.

Berätta också att ni ska prata om verbalt och psykiskt våld, som att retas och skratta bakom ryggen på andra, och att ni tillsammans ska fundera över vad som kan leda till verbalt och psykiskt våld. Kanske finns det till exempel outtalade regler som vissa bryter mot som gör att andra personer tar sig rätten att kommentera elevens val och beteende.

Berätta att ni nu ska börja lektionen med att prata om vad en outtalad regel eller norm är.

>

2. Outtalade normer för tjejer och killar (10 min)

Introducera filmen med att berätta att den handlar om en elev på en skola någonstans i världen. Be dem att reflektera kring filmens budskap medan de tittar på den. Efter filmen kommer de få diskutera det de har sett.

Diskutera filmen

Undersök hur eleverna förstod vad filmen handlar om. Be dem prata med grannen eller i grupper om fyra. Välj den metod som passar er grupp bäst. Följ upp diskussionerna i helklass.

Frågor:

 • Vad är det som händer i filmen?
 • Vad fick filmen dig att tänka på?
 • Vad skrattade de andra eleverna åt?

Förmodligen kommer eleverna påpeka att eleverna skrattade på grund av klänningen. Undersök varför ett klädesplagg kan orsaka så mycket reaktioner.

>

3. Fyra hörn-övning (10 min)

Nu ska eleverna ta ställning till några påståenden för att utmana deras tänkande och för att få lite rörelse i rummet. Fyra hörn-övningen går ut på att du som leder ställer frågor till eleverna och erbjuder dem fyra svarsalternativ (ett i varje hör av rummet) som de får gå till för att ta ställning. När de valt får de prata om sitt val med de andra som har valt samma hörn innan ni diskuterar de olika ståndpunkterna i helgrupp.

Fråga 1: Vem har bestämt att pojkar inte ska ha klänning?

 • Hörn 1: föräldrarna
 • Hörn 2: vännerna
 • Hörn 3: samhället och media
 • Hörn 4: eget svarsalternativ

Fråga 2: Hur har klasskamraterna i filmen lärt sig att det inte är okej?

 • Hörn 1: föräldrarna
 • Hörn 2: vännerna
 • Hörn 3: samhället och media
 • Hörn 4: eget svarsalternativ

Fråga 3: Hade samma sak hänt om en tjej haft klänning? Om nej: Varför inte?

 • Hörn 1: nej, absolut inte!
 • Hörn 2: vet inte, tror inte det, kanske
 • Hörn 3: ja, absolut!
 • Hörn 4: eget svarsalternativ

>

4. Fler outtalade normer – gruppdiskussion (15 min)

Be eleverna prata i mindre grupper om tre och diskutera frågorna nedan. Uppmuntra dem att skriva ner sina förslag på outtalade regler/normer. Gå sedan igenom övningen i helgrupp och skriv upp förslagen på whiteboard/blädderblock.

Frågor för eleverna att diskutera:

 • Finns det fler outtalade regler för killar som kan orsaka att en blir retad? Eller inte får vara med? Eller ger status?
 • Finns outtalade regler för tjejer som kan orsaka liknande reaktioner som för killar?
 • Varifrån kommer dessa regler?

Om de har svårt att komma på något kan ni testa att säga: Om en tjej bråkar och slår andra i klassen, skulle det göra att hon blir retad?

Avsluta med att sammanfatta vad alla har sagt och tacka eleverna för deras tankar och reflektioner.

>

6. Avslutande reflektioner (5 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektion, då eleverna ska få prata mer om filmen och hur en kan hjälpa klasskamrater som bryter mot normerna. Sedan får deltagarna plocka fram sina loggböcker och ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion.

Reflektionsfråga: Har du känt av att det finns förväntningar på hur du ska vara på grund av ditt kön?

>


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.