Logga in

Lektion 10: Alexander som ville vara prinsessa, del 2 av 3

Mål med lektionen

 • Identifiera fler situationer och händelser som problematiska och se dessa som våld
 • Reflektera kring hur normer och våld hänger ihop (fokus på skadliga killnormer)
 • Identifiera och reflektera kring vad som kan hindra en att ingripa i olika situationer
 • Identifiera och reflektera kring olika ingripandealternativ, som sedan används som underlag till rollspelsövningarna.

Material

 • Eventuell ordlista (se genomförandemanualen)
 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Matris med frågor (se i lektionsöversikten)
 • Er egen våldspyramid (som påbörjades lektion 4)
 • Utskrift av dilemmasaga (se bilaga)
 • Loggböcker.

Lokalbehov

Lektion 10 kräver ett stort grupprum. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra men välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Berätta att vi idag ska fortsätta följa Alexander, som ville vara prinsessa men blev utskrattad av sina klasskamrater. Ni ska även få fortsätta att fundera över vad det är som gör det svårt att hjälpa någon som blir utsatt av sina klasskamrater och hur en kan göra för att hjälpa till.

>

2. Läs berättelsen om Alexander som ville vara prinsessa (5 min)

Läs fortsättningen på berättelsen om Alexander. Börja med den korta sammanfattningen av akt 1 och 2.

Akt 1–2 (sammanfattning)

Alexander går i en klass med sina närmaste vänner Athena och Mika. I klassen finns också Sam, som brukar reta Alexander för de kläder han väljer att ha på sig. När klassen skulle lotta ut rollerna till den årliga höstteatern ville Alexander vara prinsessa, men när han räckte upp handen så skrattade bara de andra i klassen. Alexander fick en roll han inte ville ha, som troll.

Och nu fortsätter berättelsen om Alexanders dag.

Akt 3

Alexander känner sig ledsen och besviken. Han har egentligen ingen lust att göra någonting på rasten. Han frågar ändå Athena om hon vill lägga pärlplattor med honom på rasten. Hon tvekar, Sara och Kim vill att hon ska med och spela basket, så hon säger att hon vill spela basket. När Athena är på väg ut hör hon Gabriel säga till Sam så att Alexander inte hör: “Alexander kanske ska vara en prinsessa så som han lägger pärlplattor, och förresten kan ju inte prinsessor spela basket!” Det knyter sig lite i magen på Athena och det är inte kul att spela basket sen heller. Hon tänker bara på Alexander och att det visst går att spela basket som prinsessa.

Hon märkte att han såg ledsen ut och hon ångrar att hon inte sa något på lektionen, även om hon faktiskt inte skrattade. Skratta skulle hon aldrig göra för en sådan sak. Alla som vill vara prinsessa ska få chansen, och alla ska ju få spela basket. Hon ångrar att hon inte följde med Alexander och la pärlplattor istället. Hon förstår ju att han är ledsen. Men vad ska hon säga för att lätta upp stämningen?

Akt 4

Alexander sitter för sig själv och lägger pärlplattor. Vanligtvis tycker han att det är kul att se hur olika mönster och färger växer fram, men idag blev det liksom ingenting. Bara fult och tråkigt. Han ger upp och går på toaletten för att kissa. Medan han sitter på toaletten så hör han att någon mixtrar med låset och dörren far plötsligt upp. Utanför står Sam och Gabriel och skrattar. Alexander kan se att Mika och några andra i skolan står lite bakom och tittar. Alexander känner sig jättedum som sitter där med byxorna nere. Usch vilken dag det här blev, tänker Alexander.

Mika vill inte att de ska göra så mot Alexander. Han vill säga åt dem att sluta, men känner att han inte vill göra det själv och ingen annan verkar göra något. Han tar ett steg framåt, men blir stående där utan att säga något. Sam säger att Alexander inte får vara på killtoaletten, sedan går Sam och Gabriel skrattande därifrån och lämnar dörren öppen. Alexander skyndar sig ut från toaletten med tårar i ögonen och försöker hitta något ställe där ingen ser honom. Han känner sig både väldigt ledsen och arg.

>

3. Diskutera berättelsen (10 min)

Dela in eleverna i fyra grupper. Uppmuntra dem att diskutera Alexanders situation utifrån följande frågor. Varje fråga diskuteras i smågrupper och sedan i helklass innan nästa fråga blir aktuell. Eleverna kan även diskutera i bikupor. Det viktiga är att ni hinner med alla frågor.

Rita upp en matris (som i lektion 9) på tavlan eller på blädderblock. Ni kan även välja att rita upp matrisen med frågorna innan lektionen, så att eleverna kan tänka på frågorna medan de lyssnar på uppläsningen.

Fråga 1. Vilka situationer i berättelsen kändes jobbiga för Alexander?

Komplettera gärna med följande, om eleverna inte tagit upp punkterna själva:

 • Sam och Gabriel som rycker upp toalettdörren och säger att han inte får vara på killtoaletten.
 • Mika ser vad som händer men gör inget.
 • Athena får höra taskiga kommentarer om Alexander.
 • Alexander är ledsen.

Fråga 2. Varför säger Gabriel att prinsessor inte kan spela basket? Varför rycker Sam och de andra upp toadörren?

Komplettera gärna med följande, om eleverna inte tagit upp punkterna själva:

 • Gabriel vill vara cool inför Sam. Han tror att bara för att en Alexander är kille och prinsessa så kan han inte spela basket.
 • De vill verka coola själva.
 • De tycker Alexander är konstig och känner sig därför osäkra.
 • För att de inte vet hur det känns för Alexander.

>

4. Placera våldet i våldspyramiden (5 min)

För att fördjupa diskussionen om de olika händelserna ber du eleverna placera in de olika händelserna i er våldspyramid. Ta en händelse i taget och fråga var den ska placeras.

Eleverna kan även få prata två och två innan ni pratar i helgrupp.

Skriv in deras svar i pyramiden.

>

5. Energizer: Pulsen

Be alla ställa sig i en ring. Någon börjar och äger ”pulsen”, det vill säga klappar händerna i en taktfast rytm. Alla andra skall vara stilla men hålla sin blick på denna person. Pulsägaren väljer med hjälp av ögonkontakt ut en av de andra i gruppen. Nu skall dessa två med hjälp av ögonkontakt samtidigt klappa i händerna och på så sätt överförs pulsen! Nu är det dags för den nya pulsägaren att med allas blickar på sig välja ut nästa deltagare för pulsöverföring och så fortsätter det tills alla i gruppen varit pulsägare. Försök att inte prata under tiden. Ha koncentration på övningen och kommunicera med ögonkontakt.

Ju mer ni övar ju snabbare takt kan gruppen komma upp i. På det här viset tränar ni uppmärksamhet och samarbete.

>

6. Diskutera hinder och lösningar (15 min)

Fortsätt med att utgå ifrån matrisen på tavlan eller på blädderblock. Arbeta vidare med fråga 3 och 4.

Fråga 3. Varför hjälper ingen av eleverna Alexander?

Komplettera gärna med följande, om eleverna inte tagit upp punkterna själva:

 • Athena är osäker på hur hon ska säga till när det händer.
 • Mika är rädd för vad de andra killarna skulle tycka om han stöttade Alexander. Han kanske skulle bli retad nästa gång?
 • När inte ens läraren reagerar blir det ännu svårare för elever att reagera.
 • De vill inte själva bli utsatta av Gabriel och Sam.

Fördjupningsdel – åskådarrollen:

För att fördjupa diskussionen om åskådaransatsen kan du uppmana eleverna att fundera i mindre grupper eller två och två.

Vad skulle hända om…

 • hela klassen gick ihop till en stor åskådargrupp och alla samtidigt sa till Sam i scenariot? Hur skulle det bli för honom?
 • ingen gjorde någonting, hur skulle det bli för Alexander? Hur skulle han känna?
 • din kompis berättade en sak som en vuxen verkligen borde veta, men din kompis sa att du inte fick berätta för någon? Vad skulle du göra då?
 • din kompis sa att en inte ska bry sig om att ingripa. Vad skulle du göra då?

Fråga 4. Hur skulle de andra eleverna runtom kunna göra situationerna bättre för Alexander?

Här är vi ute efter att få förslag på vad eleverna, själva eller tillsammans med andra, skulle kunna göra för att situationen skulle bli bättre för Alexander.

Komplettera gärna med följande, om eleverna inte tagit upp punkterna själva:

 • Berätta för en vuxen på skolan vad de sett eller hört.
 • Säga åt de andra att inte skratta.
 • Stänga toalettdörren. Säga till de som öppnade dörren: Sluta, låt Alexander vara på toa ifred.
 • Vara med Alexander på rasten och höra hur läget är och berätta att en tyckte det var dumt att de andra skrattade.
 • Säga till läraren att ni vill ta upp på klassråd hur vi är mot varandra och att ni vill prata om att det finns de som har gammaldags föreställningar om hur killar och tjejer får vara.
 • Athena kan säga: Vad modig du är som vågar visa vad som är viktigt för dig.
 • Mika kan säga efteråt: Du är mycket modigare än mig – jag vågar inte ens stötta dig inför de andra killarna i klassen.
 • Protestera mot att skolan har en teater med ett så gammaldags innehåll.
 • Eleverna borde inte välja själva, utan det borde vara utlottning av roller.

Spara lösningarna, de behövs till lektion 11!

Kom ihåg att spara svaren på fråga 4, då de är underlag till rollspelet på lektion 11.

Försök även se till att eleverna kommer med så konkreta och specifika förslag som möjligt kring hur åskådarna skulle kunna hjälpa Alexander.

>

7. Avslutande reflektioner (5 min)

Knyt ihop lektionen med att poängtera att eleverna har kommit fram till en massa bra lösningar under lektionen.

Kom ihåg att trycka på att de alltid kan ge stöd efteråt och påminn om att det kan vara lättare att lägga sig i tillsammans med någon annan när det går och är lämpligt. Påminn om att i första hand är viktigt att säga till någon personal på skolan. Det är ju trots allt de vuxna som har ansvaret för att eleverna känner sig trygga på skolan.

Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Be sedan deltagarna plocka fram sin loggbok och ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion.

Reflektionsfråga: Hur hade du gjort om denna situation hade hänt i din klass? Hur hade du hjälpt din klasskamrat?

>


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.