Logga in

Lektion 12: Leila som ville spela basket, del 1 av 3

Mål med lektionen

 • Identifiera fler situationer och händelser som problematiska och se dessa som våld
 • Reflektera kring hur normer och våld hänger ihop (fokus på skadliga killnormer)
 • Identifiera och reflektera kring vad som kan hindra en att ingripa i olika situationer
 • Identifiera och reflektera kring olika ingripandealternativ, som sedan används som underlag till rollspelsövningarna.

Material

 • Eventuell ordlista (se genomförandemanualen)
 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Matris med frågor (se i lektionsöversikten)
 • Er egen våldspyramid (som påbörjades lektion 4)
 • Utskrift av dilemmasaga (se bilaga)
 • Loggböcker.

Lokalbehov

Lektion 12 kräver ett stort grupprum. Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra men välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Introducera dagens lektion med att kolla av vad eleverna minns från förra lektionen där de spelade teater i fyra akter som handlade om att hjälpa Alexander. Poängtera för eleverna att de kom på fantastiska lösningar som gjorde att Alexander kände sig mindre utsatt och ensam. Nu ska de göra samma sak men denna gång ska vi få följa Leila som ville spela basket.

Berätta att dagens lektion handlar om fysiska och sexualiserade kränkningar. Vi ska få följa Leila som blir utsatt i skolan. Hon blir fasthållen och hon får inte ha sin kropp ifred. Runtom henne finns skolkamrater som ser vad som händer men de gör ingenting för att hjälpa Leila. Lektionen börjar med en berättelse och diskussion precis som med berättelsen om Alexander.

Påminn om klassreglerna och att ni stannar kvar en stund efter lektionen ifall eleverna vill prata mer om lektionens tema.

>

2. Läs berättelsen om Leila (5 min)

Be eleverna sätta sig skönt och spänna sina öron.

Akt 1

Det är lunchrast och alla i klass 4A är ute på skolgården. Det är en varm och somrig dag. Det är bara två veckor kvar till sommaravslutningen. Leila och Sara övar basket och pratar om att fortsätta med det efter skolan. Bredvid hoppar Athena och några andra i klassen hopprep.

– Hallå Leila, ropar Sam som kommer gående från klätterställningen, kan du verkligen spela basket?

Leila försöker låtsas som ingenting, fortsätter bara att kasta bollen och prata med Sara. Sam brukar alltid hålla på och puttas och ta på henne och säga saker som de andra skrattar åt. Om hon låtsas att hon inte hör kanske hon får vara ifred idag. Alla bara låter Sam hålla på. Alla bara skrattar och skakar på huvudet.

Sam kommer fram till Leila och Sara. Bakom honom kommer Gabriel och Kim. Sam kliver fram och tar bollen precis när Leila satt ett mål. Han börjar studsa med den länge och Leila frågar om han inte ska skjuta så att det kan bli deras tur. Sam flinar och säger att hon ska försöka ta bollen. När Leila kliver fram kastar han bollen till Kim som skrattar och kastar bollen till Gabriel.

Sara ser på. Hon tycker det är jobbigt när Sam håller på så där med Leila. Sara blir ju också drabbad, men det är värst för Leila. Sara har tänkt så många gånger att hon ska säga till Sam och hans gäng med killar, men hon vet bara inte hur. Tänk om Leila skulle bli sur, hon kanske gillar det. Men det ser verkligen inte ut så. Eller Sam skulle kanske ge sig på henne istället då.

Akt 2

Till slut håller Sam fram bollen mot Leila och säger att hon får ta den. När hon kommer fram kastar han iväg bollen och fångar in henne istället. Sam, Gabriel och Kim skrattar. Det gör även Sara och de som hoppar hopprep. Leila skrattar också först och försöker ta sig loss, men Sam släpper inte taget. Han skrattar bara och säger att hon måste ta i mer för att klara av det.

Sedan börjar han snurra Leila runt, runt, och Kim och Gabriel skrattar ännu mer och Sam säger åt dem att hjälpa till. Leila känner händer överallt på kroppen och nu börjar det kännas obehagligt. Hon skrattskriker att de ska sluta, men de bara fortsätter.

– Va? Tål du ingenting eller? säger Sam samtidigt som han har armarna runt henne och sätter sig på bänken med henne i knät.

– Ta dig loss då! säger han.

Fortsättning följer på nästa lektion!

>

3. Diskutera berättelsen (10 min)

Dela in eleverna i fyra grupper. Uppmuntra dem att diskutera Leilas situation utifrån följande frågor. Varje fråga diskuteras i smågrupper och sedan i helklass innan nästa fråga blir aktuell. Eleverna kan även diskutera i bikupor. Det viktiga är att ni hinner med alla frågor.

Rita upp matrisen som du hittar här nedanför på tavlan eller på blädderblock. Ni kan även välja att rita upp matrisen med frågorna innan lektionen börjar, så att eleverna kan tänka på frågorna medan de lyssnar på uppläsningen.

Fråga 1. Vilka situationer tror ni kändes jobbiga för Leila?

Komplettera gärna med följande, om eleverna inte tagit upp punkterna själva:

 • Sam ropar: Kan du verkligen spela basket?
 • Sam kliver fram och tar bollen precis när Leila sätter ett mål.
 • Sam säger åt Leila att ta bollen. När Leila försöker kastar Sam bollen till Kim som i sin tur kastar bollen till Gabriel.
 • När Leila försöker ta bollen fångar Sam in Leila.
 • De andra ser det och skrattar åt Sams beteende.
 • Leila försöker ta sig loss, men Sam släpper inte taget.
 • Sam har armarna runt henne och håller fast henne.

Fråga 2. Varför gör Sam som han gör och varför hakar de andra killarna på?

Komplettera gärna med följande, om eleverna inte tagit upp punkterna själva:

 • Sam tycker det är roligt när han styr och bestämmer.
 • Sam kanske sett andra killar göra på liknande sätt mot tjejer tidigare.
 • Sam vill visa sig tuff inför de andra killarna.
 • Sam vill egentligen komma nära tjejer och tänker att det är så här ”killar ska göra”.

>

4. Placera våldet i våldspyramiden (5 min)

För att fördjupa diskussionen om de olika händelserna ber du eleverna placera in de olika händelserna i våldspyramiden. Ta en händelse i taget och fråga var den ska placeras.

Eleverna kan även få prata två och två innan ni pratar i helgrupp.

Skriv in deras svar i pyramiden.

>

5. Energizer – Opp och ut och gå!

Ledaren ber alla att ställa sig upp och sprida ut sig i rummet så att alla står jämnt utspridda. Uppdraget är att gå omkring och ”fylla rummet”, dvs hela tiden se till att det inte uppstår tomrum och glapp.

Berätta att du kommer att ge instruktioner hur de ska gå allteftersom, och att de får tolka det som de vill. Tipsa om att tänka på hur det känns, ser ut, luktar, låter och så vidare.

Förslag till instruktioner (kan varieras i det oändliga):

Gå fort, gå sakta, gå i het sand, vagga som en pingvin, pulsa i snö, gå som ett piggt barn, gå som en gammal militär, gå som en modell på modevisning, gå som en clown, smyg kattlikt, gå som en hare, gå bland löv i skogen…

>

6. Diskutera hinder och lösningar (15 min)

Fortsätt med matrisen på tavlan eller på blädderblock. Arbeta vidare med frågorna 3 och 4.

Fråga 3. Varför hjälper ingen Leila i de olika situationerna?

Komplettera gärna med följande, om eleverna inte tagit upp punkterna själva:

 • Sara och Athena vill inte hamna i samma situation som Leila.
 • Sara och Athena vill inte ha killarnas händer överallt på sina kroppar.
 • Killar förväntas tycka sådant här är kul.
 • De vill vara som alla andra.
 • De ser det inte som ett problem – det händer ju jämt.

Fråga 4. Hur skulle eleverna runt omkring kunna göra situationerna bättre för Leila?

Här är vi ute efter att få förslag på vad eleverna, själva eller tillsammans med andra, skulle kunna göra för att situationen skulle bli bättre för Leila.

Komplettera gärna med följande, om eleverna inte tagit upp punkterna själva:

 • Sara kan ta med sig Leila därifrån och säga: Kom vi tränar efter skolan istället.
 • Prata ihop sig med de som hoppar hopprep och säga: Hörrni, kan ni hjälpa mig, jag tror inte att Leila gillar det som händer.
 • Prata med Leila efteråt och prata ihop sig så att de kan undvika att detta händer igen.
 • Kim kan prata med Sara och se om de kan göra något ihop för att hjälpa Leila.
 • Kim kan prata med någon runt omkring.
 • Alla kan försöka hitta en vuxen som kan hjälpa till.
 • Kim kan ta med sig Gabriel och Sam och föreslå att de gör något annat (möjligt i ett tidigt skede).

Påminnelse över olika sätt att ingripa. Gå igenom alla alternativen för åskådaringripanden – före, under och efter. Det är viktigt att trycka på att det går att göra mer än att bara ingripa i ”skarpt läge”.

Spara lösningarna, de behövs till lektion 14!

Kom ihåg att spara svaren på fråga 4, då de är underlag till rollspelet på lektion 14.

Försök även se till att eleverna kommer med så konkreta och specifika förslag som möjligt kring hur åskådarna skulle kunna hjälpa Leila.

>

7. Avslutande reflektioner (5 min)

Knyt ihop lektionen med att poängtera att eleverna har kommit fram till en massa bra lösningar under lektionen.

Kom ihåg att trycka på att de alltid kan ge stöd efteråt och påminn om att det kan vara lättare att lägga sig i tillsammans med någon annan när det går och är lämpligt. Påminn om att det i första hand är viktigt att säga till någon personal på skolan. Det är trots allt de vuxna som har ansvaret för att eleverna känner sig trygga på skolan.

Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Be sedan deltagarna plocka fram sin loggbok och ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion.

Reflektionsfråga: Vad hade du velat att andra gjorde, om det var du som blev utsatt istället för Leila?

>


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.