Börja arbeta med MVP Skola

Här hittar du praktisk information om vårt baspaket för implementering av MVP Skola.

MÄN har utvecklat och anpassat MVP till en svensk kontext och är idag ledande i utvecklings- och implementeringsarbetet med metoden i Sverige. Målgruppen för MVP är mellanstadie, högstadie- och gymnasieskolor.

Ett långsiktigt arbete för hållbara resultat

MVP är ett program för så kallad universell primärprevention. Det är inte till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att göra breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar. Att arbeta med MVP är ett långsiktigt förebyggande arbete och kräver därför att stor vikt och resurser läggs på förankring och förarbete för att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad implementering.

Från det att ni påbörjar arbetet med MVP till dess att ni genomfört den första lektionsserien med elever brukar det ta cirka 1-1,5 år. Det är den tid som ni behöver räkna med när ni implementerar vårt baspaket.

Baspaket för implementering av MVP på en skola

Baspaketet avser perioden från förankring till genomförande av lektionsserien i första årskullen. I baspaketet ingår följande resurser och utbildningsinsatser:

  • Förankringssamtal för skolledning (1,5 h).
  • Kunskapsföreläsning om MVPs grunder för all personal på skolan (3 h).
  • Grundutbildning i MVP för de som ska hålla i lektionsserien, max 24 pers (3 dagar).
  • Handledning i MVP-metoden under genomförandet av första lektionsserien (2 h x 3 tillfällen).
  • Löpande stöd till skolledning/förvaltning under implementeringen (vid behov).
  • Tillträde till ett nationellt MVP-nätverk med möjligheter till erfarenhetsutbyte och fortbildning (ev. resor för deltagande omfattas ej)
  • Tillgång till utvärderingsverktyg (effektmätningar)
  • Tillgång till MVPs digitala lär-plattform där metodmaterialet ligger och MVP-nätverket har sin utgångspunkt. Fri tillgång under avtalstiden baspaketet avser.

Varför ska du arbeta med MVP Skola

Innan du sätter igång

Det här ingår i baspaketet

Är du intresserad av att påbörja ett MVP-arbete på din skola?

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi er.
Jag samtycker till att MÄN (organisationsnummer 802407-2160) och MÄN:s personuppgiftsbiträden lagrar och hanterar mina personuppgifter (de som anges ovan) för att de ska kunna svara på min intresseanmälan. Jag kan när som helst ta tillbaka mitt samtycke genom att informera MÄN (info@mfj.se) om detta. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här (klickbar länk).

Leave this empty/Fyll inte i detta fält: