Börja arbeta med MVP

Här hittar du praktisk information om vårt baspaket för implementering av MVP på en skola.

Mentors in violence prevention (MVP)

MÄN har utvecklat och anpassat MVP till en svensk kontext och är idag ledande i utvecklings- och implementeringsarbetet med metoden i Sverige. Målgruppen för MVP är högstadie- och gymnasieskolor.

Ett långsiktigt arbete för hållbara resultat

MVP är ett program för så kallad universell primärprevention. Det är inte till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att göra breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar. Att arbeta med MVP är ett långsiktigt förebyggande arbete och kräver därför att stor vikt och resurser läggs på förankring och förarbete för att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad implementering.

Från det att ni påbörjar arbetet med MVP till dess att ni genomfört den första lektionsserien med elever brukar det ta cirka 1-1,5 år. Det är den tid som ni behöver räkna med när ni implementerar vårt baspaket.

Baspaket för implementering av MVP på en skola

Baspaketet avser perioden från förankring till genomförande av lektionsserien i första årskullen. I baspaketet ingår följande resurser och utbildningsinsatser:

  • Förankringssamtal för skolledning (1 h).
  • Kunskapsföreläsning om MVPs grunder för all personal på skolan (3 h).
  • Grundutbildning i MVP för de som ska hålla i lektionsserien, max 24 pers (3 dagar).
  • Handledning i MVP-metoden under genomförandet av första lektionsserien (2 h x 3 tillfällen).
  • Löpande stöd till skolledning/förvaltning under implementeringen (vid behov).
  • Tillträde till ett nationellt MVP-nätverk med möjligheter till erfarenhetsutbyte och fortbildning (ev. resor för deltagande omfattas ej)
  • Tillgång till utvärderingsverktyg (effektmätningar, brukarutvärderingar etc.)
  • Tillgång till MVPs digitala lär-plattform där metodmaterialet ligger och MVP-nätverket har sin utgångspunkt. Fri tillgång under avtalstiden baspaketet avser.

Är du intresserad av att påbörja ett MVP-arbete på din skola?

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi er.
Sedan den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla. GDPR är en ny dataskyddslag inom EU som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av detta så vill vi klargöra hur vi på MÄN för jämställdhet registrerar dina personuppgifter.Då vi gärna vill göra utskick till dig gällande MVP samt kunna komma i kontakt med dig via mejl så sparar vi dina kontaktuppgifter (namn, mailadress och postort).
Om du inte samtycker till dessa villkor eller om du vill få dina kontaktuppgifter ändrade eller raderade, så är du alltid välkommen att kontakta oss på info@mfj.se.Vi ger inte bort och säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Här kan du läsa vår fullständiga integritetspolicy: https://mvpsverige.se/integritetspolicy/

Leave this empty/Fyll inte i detta fält: