Logga in

Frågor och svar

Varför är det är fel layout på PowerPoint presentationerna?

Inför terminsstart hösten 2023 har vi plockat bort en större andel redigeringsbara slides i utbildningsmaterialet samt ändrat till ett typsnitt som finns förinstallerat i Microsoft Words standardpaket. Problemet med fel layout och radbryt ska därmed vara borta förutsatt att ni laddar ner och använder er av de senaste materialet inför terminsstart hösten 2023.

Går det att styra lektionen från en Ipad?

Ja, det går. Ett sätt att göra det på är att starta lektionen i din Ipad och kopiera deltagarlänken, klistra in deltagarlänken i webbläsare på en dator som är kopplad till projektorn som visar presentationsvyn för eleverna. Du kan sedan styra lektionen från din Ipad där du ser anteckningarna med mera. För att starta filmer kommer ni behöva gå fram och klicka på datorn. Annars går det att styra presentationen helt från din Ipad.

Får steg 2-are skicka ut PowerPoint presentationerna för Steg 1 utbildningen till de som deltog?

Ja, vi har som rutin att skicka ut PowerPoint presentationerna som PDF till deltagarna efter genomförd utbildning. Så det får ni gärna göra.

Finns det för- och eftermätningsenkäter?

Ja, MÄN tillhandahåller enkäter som går att använda för att göra för- och eftermätningar både för personal och elever. Enkäterna för personal går bra att använda för mellan- högstadiet och gymnasiet. Enkäterna för eleverna är däremot endast för elever i högstadiet och gymnasiet. Mejla utbildning@mfj.se när ni vill göra en för- eller eftermätning så skapar vi unika länkar till er skola.

Vad gäller vid anpassningar av MVP?

Ni hittar en sammanställning av vad som gäller vid anpassningar av metodmaterialet för MVP i dokumentet ”Riktlinjer kring anpassningar” som ligger under stöddokument på respektive plattform.

Vad händer om jag byter kommun eller avslutar min tjänst?

Eftersom steg 2-avtalen sluts mellan den kommun eller den skola du är anställd på följer din licens inte med dig om du avslutar din tjänst eller byter kommun. Det är därför viktigt att du eller ansvarig chef meddelar oss om du byter arbetsplats eller avslutar din tjänst. Läs mer om vad som gäller inom ramen för steg 2-uppdraget här.

Får jag utbilda utanför kommunen?

Nej, som steg-2:are har du enbart rätt att utbilda inom den kommun eller skola som överenskommelsen är gjord samt enbart rätt att utbilda och sprida MVP i icke-kommersiellt syfte. Läs mer om vad som gäller inom ramen för steg 2-uppdraget här.

Kontakta utbildning@mfj.se om ni har frågor eller funderingar kring vad som ingår i avtalet.

Hur gör jag om jag vill lämna Feedback?

Vi vill gärna ha feedback från er. Er kunskap och insyn är jätteviktig för oss. Nätverksträffarna är ett bra tillfälle för att ta upp frågor och funderingar kring materialet.

Utöver det kan ni också lämna feedback via feedbackfunktionerna på läroplattformarna. Specificera vilken lektion/utbildning samt eventuellt sidnummer det gäller, var så specifik som möjligt. Lämna kontaktuppgifter om du önskar återkoppling kring de förslag du lämnar

När reviderar och uppdaterar ni metodmaterialet?

Vi gör större revideringar och uppdateringar av materialet inför varje terminsstart.

Vad innebär obligatorisk närvaro på nätverksträffarna för steg 2:are?

Syftet med nätverksträffarna är att informera och inspirera er i ert uppdrag som steg 2:are. Träffen är obligatorisk och ingår i ditt uppdrag som steg 2:are. Om du inte har möjlighet att delta vill vi att du informerar oss om det via utbildning@mfj.se

Vem är min kontaktperson på MÄN?

Agnes Blunck är kontaktperson för er som är steg 2:are. Ni når Agnes genom att mejla agnes.blunck@mfj.se. För administrativa frågor och support, kontakta utbildning@mfj.se.

Vad gör jag om jag upplever att jag inom ramen för min tjänst inte har tillräckligt med tid för mitt steg 2-uppdrag?

Det är ledningen på din arbetsplats samt ansvarig chef som ansvarar för att se till att de finns utrymme inom ramen för din tjänst att genomföra steg 2 uppdraget. Det är därför viktigt att du har ett bra stöd från din chef och ledningen på din arbetsplats. Om du upplever att du inte får gehör från din chef eller ledningen på din arbetsplats så kan du kontakta oss för att få stöttning i den dialogen.

 


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.