Om MVP

MVP är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Vi på MÄN har under många år anpassat och utvecklat MVP för en svensk kontext och är ledande i Sverige i utvecklingen av metoden.

I MVP lär elever och lärare sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Vi på MÄN har under många år anpassat och utvecklat MVP för en svensk kontext och är ledande i Sverige i utvecklingen av metoden.

I Sverige arbetar MÄN nu med att utbilda, handleda och stötta skolor som vill börja arbeta med programmet. MVP bygger på 14 tematiska lektioner anpassade för elever på högstadiet och gymnasiet. Kärnan i programmet är att jobba med scenarion för att tillsammans reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera mot våld i vår vardag. Inget ingripande är för litet – och vi kan alla göra något före, under och efter att våld sker.

MVP är ett effektutvärderat (i Sverige och utomlands) program för att förebygga våld bland barn och unga. MVP (Mentors in Violence Prevention) grundades i USA 1993 av pedagogen, författaren och dokumentärfilmaren Jackson Katz. Programmet var bland de första att använda en så kallad åskådaransats i arbetet med att förebygga mäns våld. I USA och Skottland används programmet framgångsrikt inom skolor, idrottsförbund och militären.

Visste du att MÄN också erbjuder det MVP-inspirerade metodmaterialet Agera tillsammans för åk 4-6?

 

I vår rapport Att arbeta våldsförebyggande med skolan som nav, kan du läsa mer om MÄNs erfarenheter och kunskaper om att arbeta med skolan som nav i det våldsförebyggande arbetet. Ta del av rapporten svenska här. Rapporten finns även översatt till engelska här.

Mellan augusti 2018 och januari 2021 finansierades MÄNs arbete med våldsprevention för unga (inklusive metoderna MVP och Agera tillsammans) av stöd från Europeiska Unionens ”Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)” genom projektet Livscykeln. Digitaliseringen av metodmaterialet som ni ser framför er möjliggjordes genom denna finansiering. Läs mer om projektet i rapporten Att driva ett våldsförebyggande förändringsarbete för hela livet. Rapporten finns även översatt till engelska här.