Logga in

Steg 2

Revideringar inför terminsstart!

 

Agera tillsammans byter namn till MVP Mellanstadiet

Detta innebär följande: 

 • Tack vare namnbytet samlar vi ihop en ganska svårförklarad skillnad på Agera tillsammans och MVP, vilket nu kommer samlas under namnet MVP Skola.  
 • Denna förändring synkar också med vårt nylanserade material MVP Fritid, som riktar sig mot öppen fritidsverksamhet.
 • I och med namnbytet kommer samtliga metodmanualer för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet finnas på lärplattformen mvpsverige.se. För att arbeta med MVP Mellanstadiet krävs det att man går en grundutbildning i metodmaterialet (precis som innan). 
 • Användare som tidigare varit registrerade på ageratillsammans.se kommer emigreras till mvpsverige.se. Förflyttningen kommer ske innan terminsstarten, därefter kommer alla MVP-ledare nå respektive metodmaterial genom att logga in på www.mvpsverige.se.
 • Förutom namnbytet görs inga större revideringar av lektionsserien denna termin. 

 

Revidering av lektionsserie (högstadiet och gymnasiet)

Detta innebär följande:  

Ökat fokus på rasism som maktordning

 • Två nya lektioner har skapats med fokus på att problematisera normer kring svenskhet samt att involvera åskådarens roll i det antirasistiska arbetet (se lektion 9. Vad är svenskt? samt lektion 10. Stå upp mot rasism!).
 • Lektion 9 innehåller även en fördjupande introduktion på temat rasism och normer som riktar sig till alla MVP-ledare. Innan ni håller dessa nya lektioner vill vi att ni läser introduktionen och genomför de diskussionsfrågor som följer mot slutet. Se texten som ett stöd för att lättare kunna navigera i ämnet rasism och vithetsnormer.
 • För att ytterligare bredda bilden av vad rasism är och kan vara (dvs öka medvetenheten och kunskapen om våld) så har vi även fört in ”rasistiskt våld” som en egen våldskategori i övningen ”Vad är våld?”.

Nya lektioner och övningar

 • Introduktion till MVP: Ett nytt introduktionspass har skapats som lektion 1. Detta pass innehåller bland annat en introduktion till vad MVP är och varför vi ska jobba med det i skolan, en reflektionsövning kring varför människor använder våld, följt av diskussion kring MVP:s klassrumsregler för att skapa tryggare och respektfulla samtal.
 • Våldet online: Genomgående har ett större fokus lagts på att problematisera hur våld kommer till uttryck online. Dels genom nya lektioner: ”Kränkningar på nätet” (högstadiet) och ”Vem vill du vara på nätet?” (gymnasiet). Dels genom att integrera fler diskussionsfrågor med ett online-perspektiv i manualen.
 • Grupptryck: I högstadiets lektion om grupptryck har övningen ”Kränkande ritualer och inkilningar” bytts ut till passet ”Att säga ifrån” som fokuserar mer på hur destruktiva jargonger kan existera i olika kompisgäng. Passet syftar till att problematisera hur en kan bli utsatt samtidigt som en är åskådare för hur andra personer utanför gruppen utsätts för våld. För att slutligen bredda bilden av vad en kan göra – förutom att säga ifrån direkt i stunden.
 • Samtycke: I lektionerna om samtycke har vi fördjupat samtalet kring hur en kollar av och säkerställer samtycke i olika relationer. Detta har resulterat i en ny övning där vi pratar om kroppsliga JA- och NEJ-signaler i syfte att tillsammans konkretisera hur ett JA och ett NEJ kan se ut, kännas i kroppen och uttryckas på i olika sammanhang.
 • Avslut och utvärdering: I slutet av lektionsserien (lektion 14) har nu även ett nytt pass skapats för att på ett ordentligt sätt avrunda och sammanfatta MVP:s budskap tillsammans med eleverna samt ge de möjlighet till att utvärdera hur det har varit att delta under lektionerna. Denna utvärdering är främst till för er ledare att ta med er i arbetet framåt. Utvärderingen innehåller ingen mätning av effekt utan syftar bara till att låta deltagarna dela sina upplevelser av MVP och kan göras anonymt.

Övergripande förändringar

 • Många har gett feedback på att lektionerna är svåra att hinna på en timme på grund av för många olika moment. Vi har därför skalat ner innehållet och plockat bort moment ur lektioner för att ge mer plats till elevernas reflektion och dialog. I de flesta lektioner är det nu enbart ett huvudmoment, tillsammans med backspegel/intro och avslutande reflektioner i loggboken.  
 • Vi har även tagit bort alla ”energizers”. Om ni ändå vill göra dessa som en pausaktivitet finns de kvar i ett stöddokument på Resurscentrum. 
 • För att lättare kunna göra löpande uppdateringar har vi även tagit beslutet att ta bort bildspelet längst ned på sidan i lektionsöversikten (dvs där ni tidigare kunnat titta på bilderna för lektionen). Denna funktion kommer alltså inte finnas kvar. För att i förväg kunna titta igenom hur bilderna för lektionen ser ut som eleverna möter, behöver ni bara klicka på knappen ”Starta lektion”.

Lektioner att arbeta vidare med

 • Tidigare lektion 13. ”Skapa framtida scenarion” och lektion 14. ”Arbeta vidare med att förebygga våld” har flyttats till ”Lektioner att arbeta vidare med”, då dessa är mer framåtsyftande lektioner. De kommer alltså inte ingå i MVP:s grundserie på 14 lektioner, utan är frivilliga att arbeta vidare med, liksom extralektionerna om porr. 
 • På sikt har vi förhoppning om att kunna fylla på med fler aktuella teman i ”Lektioner att arbeta vidare med”.

 

MÄN – ny grafisk profil 

 • Under våren 2023 har MÄN uppdaterat sin grafiska profil. Därmed kommer allt material på lärplattformen se annorlunda ut nu i höst med nya typsnitt och nya färgpaletter. Detta påverkar givetvis inte innehållet alls. Det är bara bra för er att veta så ni förstår varför allt ser annorlunda ut.  
 • Steg 2-utbildare: I och med namnbytet till MVP Mellanstadiet och MÄN:s nya grafiska profil så har allt utbildningsmaterial för Steg 2-utbildare uppdaterats med ny formgivning. Strukturen för Steg 2-portalen har även gjorts om för att ni lättare ska kunna hitta de olika stöddokument och utbildningsinsatser ni ska hålla under förankringen, utbildningar och metodhandledning.

 

Vi hoppas att ni ska uppskatta alla de förändringar vi gjort och vi tar gärna emot feedback kring hur de nya lektionerna landar hos er själva och era elever. Som vanligt kan ni lämna feedback på metodmaterialet under feedback-knappen här på lärplattformen.  

Publicerat 30 juni, 2023

Nyheter


Steg 2

Del 3 är numera inte obligatorisk och ersätts med fördel av metodhandledningen

Del 3 är borttagen som obligatorisk del i grundutbildningen och kommer att plockas ner från steg 2 portalen under våren...

2024-04-04


Allmänt

Prata om rasism – nytt stödmaterial!

Rädda barnen har tagit fram ett stödmaterial om rasism riktat till vuxna som möter barn och unga i sin vardag....

2024-02-02


Allmänt

Testa på Samspel Skola gratis!

MÄN och Sverok nu det nya metodmaterialet Samspel Skola som använder spel som verktyg för att förebygga våld och kränkningar....

2023-11-24


Steg 2

Revideringar inför terminsstart!

  Agera tillsammans byter namn till MVP Mellanstadiet Detta innebär följande:  Tack vare namnbytet samlar vi ihop en ganska svårförklarad...

2023-06-30


Nytt innehåll

Revideringar inför terminsstart!

Agera tillsammans byter namn till MVP Mellanstadiet Detta innebär följande:  Tack vare namnbytet samlar vi ihop en ganska svårförklarad skillnad...

2023-06-30


Allmänt

Samspel Skola: kort enkät om kommande metodmaterial

Under hösten 2023 kommer MÄN att släppa ett nytt metodmaterial som heter Samspel Skola för årskurs 4-6. Materialet utgår från...

2023-06-16


Allmänt

Driftstörningar åtgärdade!

Vi har haft driftstörningar på plattformarna i och med en uppdatering som gjordes den 11/5. Driftstörningarna är nu åtgärdade. Mejla...

2023-05-12


Steg 2

Revideringar Steg 2 materialet

Hej!  Vi är nu klara med revideringen inför vårterminen och materialet är uppdaterat på läroplattformen. Tack för feedback och de...

2023-01-02


Steg 2

Riktlinjer kring anpassningar av MVP och Agera tillsammans.

Hej, för att möta upp efterfrågan kring tydlighet i vad som gäller vid anpassningar av MVP och Agera tillsammans har...

2022-11-23


Allmänt

Riktlinjer kring anpassningar av MVP

Hej, för att möta upp efterfrågan kring tydlighet i vad som gäller vid anpassningar av MVP har vi sammanställt det...

2022-11-23


Allmänt

Information om nästa veckas nätverksträff för MVP/Agera tillsammans-ledare!

Höstens nätverksträff kommer handla om hur vi kan arbeta anti-rasistiskt i MVPs lektionsserie. Ni kommer bland annat få testa på...

2022-10-17


AllmäntSteg 2

Åtgärdat – Tekniska problem på plattformen

Hej, vi har tekniska problem på plattformen. Lektionsserierna för både högstadiet och gymnasiet har kastats om. Vi jobbar så snabbt...

2022-10-07


Nytt innehåll

Förinspelad version av kunskapshalvdagen

Nu finns det en förinspelad version av kunskapshalvdagen att ta del av för dig som till exempel missade tillfället då...

2022-10-05


Steg 2

Prevention – makt, ledarskap och ansvar

Arbetet att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder vi på Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen...

2022-09-20


Nytt innehåll

MVP-affischer

Vi har uppdaterat ingripandestrategierna och därmed gjort om en av de tre MVP-affischerna. (mer …)

2022-09-15


Nytt innehåll

MVP för föräldrar och vårdnadshavare

Vi har uppdaterat och tagit fram ett material för att informera föräldrar och vårdnadshavare om MVP. Materialet kan användas på...

2022-09-14


Steg 2

Revideringar MVP högstadiet och gymnasiet Ht-2022

Hej! Vi är nu klara med revideringen inför höstterminen. Tack för feedback och de förslag som ni har skickat in,...

2022-08-24


Allmänt

Revideringar MVP högstadiet och gymnasiet Ht-2022

Hej! Vi är nu klara med revideringen inför höstterminen. Tack för feedback och de förslag som ni har skickat in,...

2022-08-24


Allmänt

Webbinarium: Våld i populärkultur (29 september kl 18-19.30)

Den 29 september kl 18-19.30 bjuder projektet Samspel in till ett webbinarium med tema Våld i Populärkultur. Anmälan: https://ebas.sverok.se/registrations/add/1006  Människor...

2022-08-23


Steg 2

Revideringar i grundutbildningarna för MVP och Agera tillsammans

Hej! Under den revidering som gjordes innan sommaren har vi genomfört en del uppdateringar i grundutbildningsmaterialet. Flera slides i grundutbildningsmaterialet...

2022-08-15


Allmänt

Agera tillsammans på Knutbyskolan – artikel i Mitt i Järva

”Våld kan vara mer än bara slag. Vi får lära oss vad man inte ska göra mot folk, och vad...

2022-05-23


Allmänt

Workshop – lektionerna om porr

I lektionsserien för MVP finns det nu möjlighet att komplettera de ordinarie 14 lektionerna med 2 lektioner om porr. De...

2022-05-16


Steg 2

Referensgrupp för erfarna steg 2:are

Hej steg 2:are! Vid den senaste nätverksträffen den 27 april framkom det att det skulle vara konstruktivt med en referensgrupp...

2022-05-10


Steg 2

Ta del av intervju om MVP och MÄN:s våldsförebyggande arbete i skolan

– Om vi vill förebygga något så måste vi ringa in vad det är vi ska förebygga. Vi behöver få...

2022-04-11


Allmänt

Ta del av intervju om MVP och MÄN:s våldsförebyggande arbete i skolan

– Om vi vill förebygga något så måste vi ringa in vad det är vi ska förebygga. Vi behöver få...

2022-04-06


Allmänt

Vill du veta mer om killar och porr?

Den 15 mars bjuder organisationen MÄN in till frukostseminarium för att presentera resultaten från vår senaste Sifo-undersökning där vi frågat...

2022-03-08


Steg 2

Nätverksträff den 27 april för Steg 2:are

Nu står det klart att vi kommer att kunna ses fysiskt på plats i Stockholm på nätverksträffen för er som...

2022-02-11


Allmänt

Samspel – digital nätverksträff med tema Barn, nätet och övergrepp

Den 3 februari kl 18-19.30 bjuder projektet Samspel in till en digital nätverksträff med tema Barn, nätet och övergrepp. I...

2022-01-19


Allmänt

Nya funktioner och uppdateringar inför terminsstart

Det går nu att skriva ut lektionsinstruktionerna till respektive lektion. Ni hittar lektionsinstruktionerna i ledarvyn när ni startat lektionen. Det...

2022-01-10


Steg 2

Reviderade powerpoints m.m. (viktig information)

Nu har bland annat följande filer uppdaterats som alla steg 2:are behöver ladda ner: MVP del 1 – skrivuppgift 2021-12-17...

2022-01-10


Allmänt

Nya MVP-lektioner om porr

Nu finns äntligen våra nya lektioner om porr uppe här på plattformen. Vi har tagit fram två lektioner för högstadiet...

2021-12-22


Allmänt

MÄN:s våldsförebyggande arbete med unga

Nu finns ett informationsblad om MÄN:s våldsförebyggande arbete med unga uppladdat på plattformen. Du hittar det under våra stöddokument.

2021-10-15


Allmänt

Update: Strul med filmen ”Ordets makt”

Lektion 10 (gymnasiemanualen) Moment 2. "Ordets makt" i lektion 10 (gymnasiemanualen) innehåller en film där olika kända personer berättar om...

2021-09-27


Allmänt

Revidering 2021: samtliga lektioner uppdaterade

Utifrån samlade observationer och inkommen feedback av er ledare har vi i MVP-teamet nu gjort mindre och större revideringar av...

2021-08-30


Allmänt

Save the date: Fredag 26 november

Makt våld & prevention - olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor Unizon och MÄN tillsammans...

2021-07-01


Allmänt

Save the date 7 september: Digital nätverksträff om spel, barn och våldsprevention

Barn lever i en alltmer digital värld där vuxna inte alltid har insyn. 83% av svenska 9-12-åringar uppger att de...

2021-06-01


Nytt innehåll

Nu finns det affischer för utskrift att ladda ner!

Nu kan du ladda ner och skriva ut affischer för att sätta upp i t ex. klassrummet, lärarrummet eller korridoren....

2021-04-29


Allmänt

Nytt projekt ska använda datorspel och MVP:s förändringsstrategier för att förebygga våld

Det nystartade projektet Samspel ska använda datorspel som ett verktyg för att förebygga våld i barns vardag genom att förändra...

2021-03-18


Allmänt

Rekommendation kring att genomföra MVP på distans

Då många skolor nu bedriver hela eller delar av sina undervisning på distans, så väcks också ibland frågan om hur...

2021-02-23


Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.