Logga in

Lektion 13: Vem vill du vara på nätet?

Mål för lektionen

 • Deltagarna får reflektera kring sin egen roll av att eventuellt sprida kränkningar och hat på nätet.
 • Deltagarna får fundera över vilket online-klimat de vill bidra till.
 • Deltagarna får träna på att ingripa mot våld i en online-situation.

Material

 • Dator och projektor
 • Ljud och internetuppkoppling
 • Utskrivna scenariolappar (se bilaga längst ned på sidan)
 • Loggböcker

Lokalbehov

Lektion 13 kräver ett stort grupprum och ett grupprum. Lektionen börjar i helgrupp men till scenarioövningen delas gruppen upp i två mindre grupper.

Om det är möjligt är hästskosittning utan bord att föredra som möblering. Välj den sittning ni tror skapar mest lugn i er grupp.

Film

Observera att filmen ”Du är inte ensam! endast går att sätta igång i ”Projektorvyn” när ni startat lektionen. När ni förbereder lektionen kan ni titta på filmen längst ned här i lektionsöversikten.

Starta lektion

1. Backspegel och introduktion till dagens tema (5 min)

Mål med momentet

 • Deltagarna får fundera över vad ni gjorde förra lektionen.
 • Deltagarna får information om lektionens upplägg.
 • Deltagarna blir påminda om att de kan prata med ledarna efter lektionen eller vända sig till någon på stödlistan.

Be deltagarna reflektera kring förra lektionen som handlade om våldtäksmyter och samtycke. Påminn deltagarna om att lyssna efter JA- och NEJ-signaler, och framförallt att fråga en extra gång när en blir osäker på ifall den andra vill samma sak som en själv.

Dagens lektion kommer handla om hur vi beter oss mot varandra på nätet och vilket klimat vi vill bidra till. Ni kommer också träna på hur en som åskådare kan ingripa mot näthat utifrån ett scenario.

Ta fram våldspyramiden och visa att dagens lektion handlar om trakasserier som befinner sig lite högre upp i pyramiden. Förmedla att mycket av det våld som sker online kan vara brottsligt. Många har en bild av att det som händer på nätet inte är lika allvarligt som i den fysiska miljön. Om en blir utsatt online brukar en också bli utsatt offline. Det innebär att en aldrig kommer undan kränkande ord och påhopp, eftersom det följer med en överallt.

Betona vikten av att respektera klassrumsreglerna så att alla är så schyssta som möjligt mot varandra. Påminn också om att ni stannar kvar efter lektionen om någon behöver prata. Deltagarna kan även vända sig till någon av organisationerna på stödlistan som delades ut på första lektionen (en förkortad version kommer upp i presentationen i slutet av varje lektion). Om ni har lagt upp listan på skolans webbplats eller lärplattform, berätta var den finns. Var tydliga med att det alltid är bättre att fråga för mycket än för lite om lektionen väcker funderingar.

>

2. Näthat (15 min)

Mål med momentet

 • Reflektera kring hur ord och språk på nätet kan påverka måendet hos den det skrivs eller kommenteras om.
 • Reflektera kring vilket typ av klimat en vill bidra till på nätet och hur en vill bli bemött av andra.

Berätta att ni nu ska titta på en film som handlar om näthat. I filmen berättar olika kända personer om vad en kan tänka på när en blir utsatt och framförallt vad vi tillsammans kan göra för att skapa ett schysstare klimat online. Just det kommer ni pratar mer om efter ni tittat på filmen.

Steg 1. Visa filmen

Uppmuntra deltagarna att fundera kring hur de själva uttrycker sig i sociala medier och hur de eventuellt är med i spridandet av kränkningar och hat när de ser filmen.

Steg 2. Diskutera hur ni vill ha det på nätet

Dela in deltagarna i mindre grupper. Sätt samman grupper som ökar chansen för trygga samtal.

Be deltagarna att reflektera kring filmens innehåll utifrån följande frågor:

 • Vad väcker filmen för tankar och funderingar?
 • Hur vill du vara mot andra på nätet?
 • Hur vill du att andra ska vara mot dig?
 • Hur hade du velat att andra ingrep om det var du som blev utsatt på nätet?

Följ upp diskussionerna i helgrupp. Lägg gärna extra fokus på den sista frågan som handlar om hur en hade velat att andra ingriper om en själv blev utsatt. Tips! Här borde det gå att återkoppla till listorna som gjordes under lektion 6 där deltagarna fick tänka kring hur de skulle kunna stoppa det drev som Maria och Alex blev utsatta för.

Steg 3. Avslutning

Påminn deltagarna om att de kan vara med och göra skillnad! Gör en övergång till scenario-övningen genom att förmedla att ni nu ska vi träna på att ingripa i en nätsituation.

>

3. Träna på att ingripa! (30 min)

Mål med momentet

 • Skapa dialog.
 • Deltagarna känner igen en problemsituation.
 • Deltagarna känner sig förberedda på att kunna gripa in.
 • Deltagarna känner igen olika reaktioner inför att gripa in.
 • Deltagarna får idéer om olika sätt att gripa in.

Berätta att deltagarna nu ska få ta del av ett dilemma som kan äga rum i deras vardag. De ska få träna på hur en kan ingripa och i lugn och ro fundera kring situationer som kan vara svårtolkade.

Planera tiden så att ni hinner igenom alla stegen i övningen. De steg som är lite extra viktiga är att diskutera scenariot och prata om olika ingripanden.

OBS! Scenario-övningar bör alltid genomföras i halvgrupp. Du kan läsa mer om att jobba könsseparatistiskt eller inte i lektionsbeskrivningen till lektion 5.

>

Träna på att ingripa: scenario 1 (Youtubekanalen)

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariopapperen till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot. Be sedan någon annan att läsa upp Tankar som snurrar.

Youtubekanalen

Du ligger hemma i soffan efter skolan och skrollar på mobilen. Plötsligt hittar du en av dina klasskompisars youtube-kanal och av nyfikenhet tittar du på vad hen har lagt upp för videos. Du kollar kommentarsfältet och läser saker som ”jävla import”, ”ingen gillar dig”, åk hem din smutsiga arab”. Någon har till och med skrivit ”skäms över att sådana som du går på vår skola”. Kommentarerna känns hemska. Vem kan ha skrivit så? Vad ska du göra?

Tankar som snurrar

Men gud, hemska kommentarer. Det kan inte kul och läsa dem… Undrar om hen inte har sett dem än? Det är ju någon på vår skola som skrivit också, alla kommer se det. Undrar vad som kommer hända? Borde jag göra något? Vad skulle det va… folk beter ju sig som skit på nätet jämt, inget jag kan göra något åt. Samtidigt känns det så nära nu när någon på skolan skrivit något. Om jag hade blivit utsatt hade det ju faktiskt varit skönt om någon sa ifrån… men hur?

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

Tips! Om deltagarna har svårt att empatisera med den som blir utsatt kan ni återkoppla till övningen när de slöt ögonen och tänkte på nära och kära. Nu är de själva åskådaren i situationen och har möjlighet att faktiskt påverka.

Poängtera att relationen kan spela roll, men att det bästa är att hjälpa till oavsett relation.

Frågor att diskutera

 • Hur kommer det sig att folk kan bete sig så här på nätet?
 • Är den här typen av kränkande och rasistiska kommentarer lika vanliga offline?
  • Om inte – Hur kommer det sig att vi kan skriva elakare saker på nätet än vi vågar säga ansikte mot ansikte?
 • Hur tror du att du skulle reagera om det var ett syskon till dig som blev utsatt på det här sättet?
 • Personen med youtubekontot beskrivs könsneutralt i scenariot. När du satte dig in i situationen fick personen något kön då? Blev det en kille/tjej/icke-binär? Varför könade du som du gjorde?
 • Spelar det någon roll vilket kön personen har för hur du tänker kring situationen?

Steg 4. Diskutera hur en kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

Frågor att diskutera

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Hur hade du kunnat ta hjälp av andra i din närhet?
 • Vad hade du kunnat göra i stunden när du läste kommentarerna?
 • Vad hade du kunnat göra i efterhand, till exempel dagen efter?

Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande, omsorg.

Be sedan deltagarna att jämföra sina lösningar med de alternativa lösningarna nedan. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa förslag

 1. Ignorerar vad jag nyss såg och går vidare till en annan youtube-kanal.
 2. Rapporterar de hatiska kommentarerna så att de försvinner.
 3. Berättar för en vuxen på skolan vad jag sett och föreslår att vi ska prata mer om näthat i skolan.
 4. Skriver en egen kommentar där jag peppar min klasskompis att det hen gör är bra.
 5. Visar kommentarerna för några andra kompisar och frågar vad vi ska göra.
 6. Annat, eget förslag.

Steg 5. Avslutning

Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

>

Träna på att ingripa: scenario 2 (Hämndporr)

Steg 1. Läs upp scenariot

Dela ut scenariopapperen till deltagarna. Be en frivillig deltagare att läsa scenariot. Be sedan någon annan att läsa upp Tankar som snurrar.

Hämndporr

Det är dags att sova, men precis innan du släcker får du ett dm från en kompis på Instagram. Meddelandet innehåller en bild på din kompis före detta partner, mer eller mindre naken och i en utmanande pose. Det är tydligt att bilden är fotad för din vän och ingen annan. Men nu har din vän skickat den till dig i ett dm med kränkande och sexistiska kommentarer om exet. Vad gör du?

Tankar som snurrar

Oj. Vilken bild… den känns privat. Exet har ju knappats godkänt detta? Varför gör min vän så här? Det är ju inte ok mot exet. Men samtidigt, hen har ju varit med på att ta bilden. Men den är ju uppenbart inte till för mig eller någon annan. Undrar om min kompis har skickat den till fler? Hen kan hamna i trubbel för det här … Jag behöver göra något, men vad?

Steg 2. Diskutera om scenariot är realistiskt

Gör denna genomgång i helgrupp för att försäkra er om att deltagarna förstår scenariot på ett liknande sätt. Fråga deltagarna:

 • Är situationen realistisk?
 • Är det någon som känner igen sig eller som har varit med om något liknande?

Om scenariot inte upplevs som realistiskt ber du gruppen justera beskrivningen. De kan också hitta på ett liknande scenario från sin vardag som känns mer realistiskt.

För att få deltagarna att reflektera kring scenariot kan ni behöva plocka isär situationen i mindre delar. Gå igenom frågorna nedan för att kolla av hur deltagarna tänker kring situationen och försäkra er om att de förstår vad som händer. Ha fokus på de olika aktörerna i scenariot.

 • Vad händer i situationen?
 • Vem driver på?
 • Vem blir utsatt?
 • Vilka finns runt omkring?

Steg 3. Analysera situationen – fördjupningsfrågor

Fortsätt att fördjupa diskussionen med hjälp av frågorna nedan. Förmodligen hinner ni inte med alla, så välj ut de frågor ni vill prioritera. Välj den metod som passar er grupp bäst: bikupa eller att dela i helgrupp. Gå gärna en runda för att försäkra er om att alla får säga något.

Frågor att diskutera

 • Hur kan en person gå över gränsen och dela privata bilder på sitt ex på det här sättet?
 • Vad kan det få för konsekvenser för exet som är med på bilderna?
 • Vad kan det få för konsekvenser för din vän som delar bilden utan lov?
 • När ni tar del av händelsen, vad fick din vän för kön och vilket kön fick vännens före detta partner? Hur kommer det sig att ni tänkte som ni gjorde?

Här finns det en möjlighet att komma in på hur normer kring kvinnors sexualitet, som fortfarande präglas av att ”vara lagom sexuell” inom tvåsamhetens ramar i första hand. Det kan vara anledningen till att bilder av mer sexuell karaktär kan påverka en tjejs vardag negativt. Spridning av liknande bilder kan resultera i att vänner (både tjejer och killar) inte längre respekterar en. Killar börjar kräva sexuell tillgång till en och ens gränser respekteras inte längre. Tjejer kan delta i ryktesspridningen för att själva inte hamna i ”slampa-kategorin”.

 • Vad händer om det är en kille som blir utlagd?
 • Om relationen är hetero/homo osv, spelar det någon roll för hur ni ser på situationen?
 • Hur är det att ingripa i en sådan här situation – vad underlättar/vad försvårar ett ingripande?

Steg 4. Diskutera hur en kan ingripa

Be deltagarna reflektera med sin granne om hur de skulle lösa situationen. Låt deltagarna dela med sig av sina tankar i helgrupp.

Frågor att diskutera

 • Vad hade du kunnat göra?
 • Hur hade du kunnat ta hjälp av andra i din närhet?

Se till att ni kommer in på de olika sätten att ingripa under diskussionerna: ta hjälp av andra, distraktion, direkt ingripande och omsorg.

Be sedan deltagarna att jämföra sina lösningar med de alternativa lösningarna nedan. Påminn dem om att de alternativ som anges i exemplen inte är heltäckande. Deras förslag kan vara det bästa alternativet.

Understryk att vi inte förespråkar ett visst alternativ. Allt beror på, omständigheterna kan variera. Personlig säkerhet är viktigt att framhålla, en ska inte ta onödiga risker. Var så realistisk som möjligt och se även till att deltagarna är så realistiska som möjligt.

Alternativet ”ingenting” ska inte uppmuntras.

Alternativa förslag

 1. Kastar bilden och låtsas som ingenting, det är inte mitt problem.
 2. Försöker få min vän att inse att det inte är okej att sprida bilder på sitt ex. Det är dessutom olagligt.
 3. Berättar för exet att min vän har delat nakenbilder på hen.
 4. Kollar om någon annan av mina kompisar fått bilden, och om vi tillsammans kan göra något för att få vännen att sluta.
 5. Pratar med föräldrar, lärare, eller annan pålitlig vuxen för att få hjälp.
 6. Annat, eget förslag.

Steg 5. Avslutning

Be deltagarna placera in situationen i våldspyramiden och ange vad det är för typ av våld.

>

4. Avslutande reflektioner (10 min)

Knyt ihop dagens lektion och de diskussioner ni haft. Berätta kort om nästa lektions tema och vad ni kommer fortsätta diskutera då. Dela sedan ut deltagarnas loggböcker och be dem ägna några minuter åt att skriva ner sina reflektioner kring dagens lektion. Samla sedan in loggböckerna igen.

 • Hur ser dina erfarenheter ut av att dela och/eller ta emot saker på nätet? (framför allt kränkande och taskiga kommentarer). Tänk utifrån dig själv, andra, vänner osv.

>


Feedback

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.