Logga in

Så fungerar MVP

MVP är ett program för skolor som är beredda på att göra en långsiktig satsning över flera år, gärna i samverkan med andra aktörer i kommunen eller stadsdelen. För detta krävs ett genomtänkt förarbete samt en tydlig idé om vem och hur förändringen ska göras.
MVP-programmet består av: Förarbete, kunskap och inspiration för hela personalen, utbildning i MVP för skolteamet, genomförande av MVP i klasserna, handledning och utvärdering

 • Så här kommer ni igång med MVP Är MVP rätt för oss?
 • Identifiera era behov – vilka utmaningar finns på er skola, vilka behov finns det? Fundera på om MVP är rätt program för att möta era behov.

 • Finns det resurser i form av engagemang, tid och pengar, för att påbörja ett förändringsarbete?
 • Att genomföra ett MVP-program tar cirka 1 år och är sedan en pågående process.

 • Har ni möjlighet att avsätta tid till att förankra och planera arbetet?
 • Att mobilisera, entusiasmera, planera och skapa scheman som fungerar för alla, tar tid.

 • Vem ska utbilda?
 • Vi rekommenderar att det finns ett skolteam på 6-8 personer, gärna fler, som kan arbeta med programmet på varje skola. Tänk gärna långsiktigt inför kommande terminer när ni väljer ut personal. Välj de som har engagemang, vilja och intresse för arbetet. Vi har positiva erfarenheter av att skolor bildat ”kommun-team”, där pedagoger hållit i lektionerna tillsammans med andra funktioner i kommunen, till exempel fältare, fritidspersonal, elevhälsa, kvinno- och tjejjourer, polis med flera.

När ni väl har gjort en behovsanalys, avsatt resurser i form av tid och pengar, samt hittat ett skolteam som kan arbeta långsiktigt med MVP, påbörjas utbildningen. Så här ser den processen ut:

 • Uppstartsfasen:
 • MÄN ger en inspirationsföreläsning för all personal (halvdag)

 • MÄN genomför en utbildning för skolteam under 3 heldagar:
 • Under dessa dagar arbetar vi oss genom MVP-manualen. Kunskap varvas med övningar och självreflektion. Deltagarna får lära känna materialet och prova på att själva leda övningar inför varandra.

 • Genomförandefas:
  • Skolteamet genomför programmet i klasserna:
  • 14 lektioner á 1 timme var. Lektionerna genomförs av ledare i par, gärna könsblandat. Det är viktigt att teamen ges tid till att planera. Det krävs tid både före och efter.

  • MÄN erbjuder handledning och implementeringsstöd första gången programmet genomförs:
  • 3-4 tillfällen á 2-3 timmar.

  • Utvärdering:
  • MÄN erbjuder möjlighet att genomföra mätningar före och efter samt en brukarutvärdering med såväl elever som personal, ca 1,5 timme totalt.

  • Utveckling:
  • MÄN erbjuder även utbildning MVP steg 2 för de som vill kunna utbilda MVP lokalt. Därigenom kan ni säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning kring MVP inom er verksamhet eller kommun. Utbildningen är en fördjupningsutbildning och riktas till personer som gått grundutbildningen i MVP och som arbetat med programmet.


Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.