Logga in

21

maj

Öppen steg 2-utbildning våren 2024

Öppen steg 2-utbildning i MVP Skola!

För att en kommun eller skolområde ska kunna bli självförsörjande, starta upp MVP på nya skolor i kommunen och utbilda ny personal, erbjuder MÄN möjligheten att utbilda personer till att bli Steg 2-utbildare.

Som steg 2-utbildare kan du tillsammans med en steg 2 kollega i kommunen leda de utbildningsinsatser som ingår i implementeringen av MVP Skola. Ni kan även utbilda nya MVP ledare på skolor som redan arbetar med metoden men som behöver komplettera MVP teamen. Ni behöver vara minst två steg 2 utbildare i kommunen för att sprida metoden.

Vem/vilka som ska anmäla sig till Steg 2 avgör den enskilde i samråd med rektor eller närmaste chef. Aspekter som eget engagemang, möjlighet i sin tjänst och att vara grundad i MVP:s teori och pedagogik är centrala förutsättningar för att kunna leda Steg 2-uppdraget på ett bra sätt.

Kriterier för att utbildas i MVP – Steg 2:

  • Ha gått grundutbildningen i MVP Skola.
  • Ha praktisk erfarenhet av MVP:s lektionsserie med målgruppen (eller motsvarande).
  • Ha flexibilitet i sin tjänst som möjliggör tid för uppdraget, vilket kan handla om att utbilda, handleda och kontinuerligt stötta skolor som arbetar med programmet.

Som Steg 2-utbildare ingår du efter avslutad utbildning i vårt nationella Steg 2-nätverk. Nätverket har obligatoriska träffar varje termin där vi ses fysiskt med fokus på erfarenhetsutbyte och fortbildning.

Praktisk info om utbildningen

Datum: 21-22 maj 2024

Tid: 09:00-16:00 båda dagarna

Pris: 20 000 kr/deltagare.

Plats: Utbildningen sker fysiskt i Stockholm. Information om lokal meddelas till anmälda via mejl.

Information om anmälan

Sista anmälningsdag: 30 april 2024

Mejla utbildning@mfj.se för att göra en intresseanmälan. Din anmälan behöver stämmas av med närmsta chef och eventuella samordnare i kommunen. Anmälan bekräftas först efter att vi stämt av det och kriterierna för att gå steg 2 utbildningen.

Maxantal deltagare under utbildningen är 10 personer.

Publicerat 21 maj, 2024

Webbplatsen använder cookies. Läs mer i vår integritetspolicy om cookies och hur vi hanterar personuppgifter.